Quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Xeuytin: Điều khoản và Điều kiện
CỘNG ĐỒNG MUA BÁN XE UY TÍN & TIỆN ÍCH
Quy chế hoạt động

Bạn đồng ý tuân thủ với tất cả hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn liên quan đến việc mua bán sản phẩm thông qua nền tảng Xeuytin, cũng như bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh nào đối với những quy định nói trên do Xeuytin ban hành vào từng thời điểm. Xeuytin có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo cho người dùng. Người dùng được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc với những thay đổi, điều chỉnh sau khi những thông báo, điều chỉnh này được công bố trên nền tảng Xeuytin phù hợp với chính sách của Xeuytin và quy định pháp luật áp dụng.
Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin, chúng tôi và các thành viên của Xeuytin đang nỗ lực và mong muốn xây dựng một “CỘNG ĐỒNG MUA BÁN XE UY TÍN & TIỆN ÍCH”. Chúng tôi luôn mong nhận được sự đồng hành, ý kiến đóng góp của các bạn.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin là người bán hàng, người mua hàng, bên thẩm định xe có đăng ký tạo lập và sử dụng tài khoản trên sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin.

 2. Các thương nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Xeuytin cho phép đăng ký với tư cách người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin nhằm để tạo lập gian hàng, giới thiệu, mua bán hàng hóa do mình cung cấp hoặc thực hiện các hoạt động khuyến mại trên sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin. Thông tin về người bán phải đầy đủ, chính xác và minh bạch.
 3. Người bán và người mua thực hiện việc mua bán, giao dịch hàng hóa trên cơ sở tự nguyện, không bị ép buộc hay đe dọa, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 4. Hoạt động mua bán hàng hóa qua sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin phải thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
 5. Hàng hóa của người bán giao dịch trên Sàn Xeuytin phải đảm bảo tính hợp pháp, công khai và cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa theo quy định. Hàng hóa không phải là tài sản do trộm cắp, chiếm đoạt; không phải là tài sản phạm pháp hay hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 6. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các thành viên.
 7. Tất cả các nội dung trong quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
 8. Thành viên khi tham gia vào sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế này.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

2.1. Định nghĩa và diễn giải thuật ngữ

Các từ ngữ và thuật ngữ được sử dụng được hiểu thống nhất với ý nghĩa như sau:

 1. “Xeuytin là tên gọi tắt của Công ty TNHH Bibum Việt Nam, là chủ sở hữu của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại địa chỉ www.xeuytin.vn và sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin.

 2. “Dịch vụ” là dịch vụ thương mại điện tử được Xeuytin cung cấp cho đối tác bán hàng để thực hiện các hoạt động thương mại trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin.
 3. “Người bán hàng” hoặc “Đối tác bán hàng” là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử hợp pháp theo quy định của pháp luật và được phép sử dụng dịch vụ hoạt động thương mại điện tử do Xeuytin và các bên liên quan cung cấp.
 4. “Khách hàng” hoặc “Người mua” là tổ chức, cá nhân mua hàng hóa từ người bán hàng giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin.
 5. “Đơn hàng” là bằng chứng điện tử nhằm xác nhận việc khách hàng đã thực hiện giao dịch trên Sàn thương mại điện tử Xeuytin.
 6. “Hàng hóa” hoặc “Sản phẩm” là các loại xe gắn máy (gồm cả xe gắn máy cũ, mới, xe máy điện), do người bán hàng cung cấp thông qua Sàn thương mại điện tử Xeuytin.
 7. “Thành viên” là Người bán hàng, Người mua, Bên thẩm định có đăng ký tạo lập tài khoản trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin.
 8. “Thẩm định” là công ty, đại lý, cá nhân cung cấp thẩm định xe cũ cho khách hàng có dựa trên tiêu chí, hạng mục để kiểm tra chất lượng xe. Không kiểm tra nguồn gốc xuất xứ xe. 

2.2. Quy định chung

 • Hàng hóa tham gia giao dịch phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 • Việc kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa đó (nếu có).
 • Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
 • Thành viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin sẽ có những hình thức ngăn chặn theo quy định tại Quy chế này.
 • Người bán và người mua phải tự tìm hiểu các trách nhiệm của mình theo quy định của Pháp luật Việt Nam và các quy định, quy chế, chính sách của Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin và cam kết tuân thủ các quy định liên quan trong quá trình giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin.
 • Xeuytin có thể sửa đổi quy chế tùy từng thời điểm vì các lý do liên quan đến luật pháp hay quy định, hoặc để đảm bảo Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin hoạt động đúng cách và suôn sẻ.
 • Thành viên tiếp tục sử dụng Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin sau ngày các sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, Thành viên sẽ được cho là đã đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế sửa đổi. Trong trường hợp thành viên không đồng ý với các sửa đổi, thì thành viên không được tiếp tục sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin.
 • Xeuytin không bảo đảm truy cập vào các dịch vụ luôn luôn được liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn, và có thể có nhiều yếu tố can thiệp vào hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin nằm ngoài tầm kiểm soát của Xeuytin. Website và Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin được cung cấp như nguyên trạng và khi có sẵn, không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù công khai hay ngụ ý, và bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về khả năng bán được, sự phù hợp với mục đích, tiêu đề hay không vi phạm.
 • Nếu bất kỳ quy định nào của Quy chế này được xem là vô hiệu hoặc không thể thực thi được, quy định đó sẽ bị xóa bỏ nhưng các quy định còn lại vẫn sẽ được thực thi.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

Người mua, Người bán và Đại lý thẩm định  phải tạo tài khoản trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin theo hướng đẫn sử dụng được ghi trên  Xeuytin.

- Để trở thành người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin, thương nhân, tổ chức, cá nhân chuyên kinh doanh ký hợp đồng với Công ty TNHH Bibum Việt Nam, là chủ sở hữu của sàn giao dịch thương mại điện tử tại website: www.xeuytin.vn và sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin.

- Đối với người bán là thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải đơn vị bán hàng chuyên nghiệp, chưa ký hợp đồng bản giấy/ bản điện tử với Xeuytin nhưng đã đồng ý với chính sách và quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin, chấp nhận các Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin vẫn có thể trở thành người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin.

3.1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ

Khi có nhu cầu mua xe trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin, người mua thực hiện theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Người mua tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm/xe và các người bán mà người mua đang quan tâm trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin. Người mua nên tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của người bán mà người mua đang có nhu cầu mua. Người mua có thể tham khảo các sản phẩm tương tự của những người bán khác trên sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin để chọn sản phẩm, giá mong muốn.
 • Bước 2: Đăng nhập là người mua: Sau khi đăng nhập thành công dựa trên thông tin tham khảo tìm kiếm, tham khảo được từ người bán, người mua liên hệ với người bán qua thông tin liên hệ đăng tải trong nội dung tin bài bán xe để hỏi thêm về thông tin xe hoặc đến gặp trực tiếp của hàng của người bán hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bán để xem xét kỹ và mua xe.
 • Bước 3: Nếu không gọi điện trực tiếp cho người bán thì người mua có thể gửi tin nhắn yêu cầu đến người bán và sau khi người bán kiểm tra thông tin yêu cầu thì họ sẽ liên hệ với người mua để thỏa thuận.
 • Bước 4: Người mua lựa chọn cách thức giao dịch do hai bên thỏa thuận trực tiếp.
 • Bước 5: Người mua nhận xe và giấy tờ liên quan từ người bán và hoàn thành giao dịch.
 • Bước 6: Hỗ trợ khác (nếu có)

3.2. Quy trình dành cho người đối tác (người bán hàng, nhà cung cấp,…)

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, Người bán đăng nhập vào tài khoản đã được tạo để điền các thông tin của Người bán theo quy định của Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin. Người bán hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin thực hiện theo quy trình sau đây:

a. Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh.

b. Đăng tải thông tin xe lên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin. Để đăng tải thông tin về xe bán lên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin, người bán cần thực hiện tuần tự các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký
 • Bước 2: Tiến hành đăng tin mua bán:
 • Nội dung, thông tin sản phẩm là do người bán hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa tin lên sàn giao dịch
 • Ban quản trị có toàn quyền xóa bài đăng đó nếu bài đăng sản phẩm đó vi phạm vào nội dung điều lệ trong quy định này.
 • Bước 3: Xác nhận đặt hàng của người mua
 • Bước 4: Người bán giao dịch với người mua theo phương thức hai bên đã thỏa thuận trực tiếp và hoàn tất các thủ tục mua bán..
 • Bước 5: Hoàn thành giao dịch. Khi đã hoàn thành giao dịch với người mua, người bán sẽ xác nhận hoàn tất giao dịch với Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin để chuyển thông tin sản phẩm/xe đăng tải sang trạng thái đã bán.
 • Bước 6: Hỗ trợ khác (nếu có)

c. Thường xuyên kiểm tra thông tin phản hồi từ Xeuytin và nhận yêu cầu trực tiếp từ người mua.

3.3. Quy trình giao nhận vận chuyển

- Người mua toàn quyền thỏa thuận với người bán về phương thức giao nhận sản phẩm/xe đã đặt mua. Người mua và người bán có thể thỏa thuận giao trực tiếp tại cửa hàng của người bán (hoặc người bán cũng đã có thông tin về dịch vụ vận chuyển kèm theo), có thể gửi, thuê bên thứ ba vận chuyển tùy thuộc vào hai bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận.

3.4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

Người mua và người bán tự liên lạc với nhau qua thông tin được người bán cung cấp trong phần thông tin liên lạc để xác nhận việc mua hàng hay hủy mua hàng.

3.5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Không có  (Người bán và người mua tự thỏa thuận)

3.6. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm

Việc bảo hành/bảo trì xe sẽ được thực hiện theo quy định của nhà sản xuất, quy định của người bán hoặc người bán và người mua tự thỏa thuận với nhau việc bảo hành xe khi giao dịch.

3.7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa người mua và người bán sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau.
Mọi tranh chấp phát sinh giữa sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

4.1. Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác..)

Xeuytin không nhận tiền mua xe dưới mọi hình thức. Việc thanh toán sẽ được người mua và người bán tự thỏa thuận với nhau.

4.2. Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp…) và Ban quản lý

4.2.1. Thanh toán giữa người bán và Ban quản lý

- Sàn Xeuytin không thu tiền của người bán dựa trên giá trị của sản phẩm
- Sàn Xeuytin thu tiền gói tin tài khoản và gói đẩy tin. Các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Người bán tìm kiếm gói đăng tin theo các mức là Cơ bản, Nâng cao hay Cao cấp để có các chức năng hay lợi ích khác nhau hoặc người bán chọn tin sản phẩm cần đẩy tin lên trang chủ/trang tin hay biểu tượng Hot.
 • Bước 2: Người bán chọn thời gian cho từng gói tài khoản hay thời gian cho gói đẩy tin
 • Bước 3: Chọn hình thức thanh toán và thanh toán cho Xeuytin
 • Bước 4: Xeuytin sẽ dựa trên thông tin tài khoản hay gói đẩy tin của người bán và số tiền đã nhận để chấp nhận dịch vụ và kích hoạt dịch vụ.
 • Bước 5: Người bán sử dụng dịch vụ (người bán có thể được sử dụng gói miễn phí nhưng có giới hạn về chức năng)

4.2.2. Thanh toán giữa đại lý thẩm định xe và Ban quản lý.

- Đại lý thẩm định xe và người bán mang xe cũ đến thẩm định chất lượng của xe. Dựa trên bảng tiêu chí đánh giá, đại lý thẩm định sẽ đánh giá kết quả của xe đó (tiêu chí đánh giá do Xeuytin thực hiện)
- Đại lý thẩm định đăng ký và thỏa thuận với Xeuytin về dịch vụ thẩm định và thực hiện thanh toán theo các bước sau:

 • Bước 1: Đại lý thẩm định đăng ký tài khoản thẩm định
 • Bước 2: Xeuytin phê duyệt hoặc từ chối
 • Bước 3: Đại lý thẩm định xe cũ
 • Bước 4: Hai bên đối chiếu số lượng thẩm định hàng tháng
 • Bước 5. Đại lý thẩm định thanh toán của Xeuytin.

4.2.3. Đối tác thanh toán quảng cáo với Ban quản lý:

Các đối tác có nhu cầu đăng quảng cáo hay banner,… thì thanh toán theo các bước sau:

 • Bước 1: Hai bên thỏa thuận giá và đồng ý (hoặc theo hợp đồng)
 • Bước 2: Đối tác thanh toán cho Xeuytin
 • Bước 3: Xeuytin thực hiện dịch vụ
 • Bước 4: Xeuytin xác nhận với đối tác về kết quả bắt đầu dịch vụ
 • Bước 5: Hai bên xác nhận hết dịch vụ

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

5.1. Xeuytin cam kết không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường giao dịch tiện lợi nhưng cũng an toàn cho người dùng.

Tuy nhiên Người dùng cần chủ động phòng ngừa bảo vệ chính mình mặc dù Xeuytin chưa có thanh toán mua hàng online nhưng vẫn cần các lưu ý sau:

- Không bao giờ trả tiền trước cho người bán trừ khi nhận được xe như mong muốn. Người mua hạn chế tối đa việc thanh toán toàn bộ 100% tiền mua xe trước khi nhận xe.
- Cho dù người bán tiết lộ thông tin cá nhân hoặc số tài khoản ngân hàng của họ, những điều này vẫn không thể bảo vệ người mua khỏi việc bị lừa.
- Khi có thể, người mua cần yêu cầu biên nhận gốc và một biên nhận trên giấy về việc mua bán.
- Không bao giờ giao xe trước khi hoàn tất thoả thuận thanh toán.
- Xeuytin có đề xuất các lưu ý an toàn khi giao dịch

5.2 . Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

- Quản lý thông tin của người bán. Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin, thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: họ tên; địa chỉ, số điện thoại, email, mật khẩu (điền theo hướng dẫn của website). Người dùng hiểu và đồng ý rằng bất kỳ thông báo, thông điệp hoặc các thông tin nào khác dù ở dạng văn bản hay dữ liệu ở dạng khác đều được xem là đã nhận bởi người dùng khi được nhập vào email, số điện thoại liên lạc,… khi được gửi đến địa chỉ do người dùng cung cấp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin phục vụ cho mục đích đăng ký.
- Kiểm soát giao dịch của người bán: người bán phải chụp ảnh thật có rõ mặt.
- Cơ chế hỗ trợ: có mục cảnh báo vi phạm đối với tin đăng không nghiêm túc để Người dùng thông báo các trường hợp lừa đảo, không đúng quy chế….

VI. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Xeuytin hiểu rằng những người dùng luôn quan tâm đến dữ liệu cá nhân của mình và cách mà dữ liệu đó được thu thập sử dụng, chia sẻ và xử lý. Xeuytin cam kết sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng phù hợp với quy định của pháp luật khi họ sử dụng bất kỳ tính năng, chức năng, ứng dụng nhỏ hoặc trò chơi trên điện thoại nào khả dụng trên Nền Tảng hoặc Dịch vụ của Xeuytin, tương tác với chúng tôi thông qua một dịch vụ, ứng dụng bên ngoài hoặc thông qua các nhân viên dịch vụ khách hàng của Xeuytin, hoặc truy cập vào Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi thông qua máy vi tính, thiết bị di động, hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có kết nối Internet của người dùng.

6.1- Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Web/Ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin bao gồm: email, điện thoại, họ và tên, giới tính, mã số thuế, Số CCCD, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên/khách hàng gồm người mua, người bán, đại lý thẩm định xe v.v.. Đây là các thông tin mà Xeuytin cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Xeuytin liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ứng dụng, sàn giao dịch TMĐT Xeuytin về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

6.1.1. Đối với người mua

Trường hợp người dùng là khách mua hàng và/hoặc khách hàng đã đăng ký với Xeuytin, dữ liệu cá nhân mà Xeuytin thu thập từ khách hàng hoặc thông qua bên thứ ba có thể được sử dụng cho các mục đích khác như sau:

(a). Xử lý đơn đặt hàng sản phẩm của khách mua hàng (dù được bán bởi Xeuytin hoặc nhà bán hàng thứ ba)

 • Để giao các sản phẩm khách hàng đã mua thông qua Nền Tảng. Xeuytin có thể chuyển thông tin của khách hàng cho một bên thứ ba (ví dụ đối tác vận chuyển của chúng tôi) hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan (ví dụ cơ quan hải quan) để thực hiện giao sản phẩm cho khách hàng;

(b). Cung cấp các dịch vụ

 • Để hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ sản phẩm của khách hàng trên Nền Tảng (bao gồm trên bất kỳ đánh giá nào được đăng bởi Người dùng);
 • Để hỗ trợ việc sử dụng các ứng dụng nhỏ có sẵn trên Nền Tảng và việc mua hàng thực hiện thông qua các ứng dụng nhỏ này;
 • Để phản hồi các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của khách hàng, dù trực tiếp thông qua các bên cung cấp dịch vụ thứ ba của chúng tôi;
 • Để hiển thị trên bảng điểm trên Nền tảng liên quan đến các chiến dịch, trò chơi trên điện thoại hoặc bất kỳ hoạt động nào khác;
 • Để đánh giá đơn đăng ký của khách hàng đối với các khoản vay và/hoặc để đánh giá rủi ro tín dụng đối với các hồ sơ đăng ký các dịch vụ và các sản phẩm tài chính, bao gồm các khoản cấp tin dụng hoặc vay hạn mức, bảo hiểm hoặc thẻ tín dụng (nếu áp dụng); và
 • Để hỗ trợ việc tích hợp các chương trình khách hàng thân thiết của bên thứ ba (bao gồm các chương trình được hỗ trợ bởi các Tổ chức/Cá nhân bán hàng hoặc nhãn hàng) với Nền Tảng của chúng tôi.

(c). Tiếp thị và quảng cáo

 • Để cung cấp cho khách hàng thông tin mà Xeuytin nghĩ rằng khách hàng có thể thấy hữu ích hoặc những thông tin khách hàng đã yêu cầu từ Xeuytin;
 • Để gửi đến khách hàng các thông tin tiếp thị hoặc khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của các Tổ chức/Cá nhân bán hàng là bên thứ ba trên Nền Tảng tại từng thời điểm;
 • Để giúp Xeuytin thực hiện việc tiếp thị và quảng cáo; và
 • Để quảng bá các Dịch Vụ và sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp cho Xeuytin, chẳng hạn như nội dung do người dùng tạo ra (bao gồm cả nội dung video) mà Thành viên/Khách hàng chọn đăng tải hoặc phát triển trên Nền Tảng của Xeuytin và có thể truy cập được trên Internet và có thể được chia sẻ bởi công chúng (mà việc chia sẻ đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Xeuytin), như một phần trong các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị của Xeuytin để quảng bá Nền tảng.

(d). Các vấn đề khác

 • Để hiểu hơn về các Khách hàng của Xeuytin; và
 • Để thực hiện các quy trình ra quyết định tự động phù hợp với bất kỳ mục đích nào ở trên, mà sẽ được tiến hàng tuân thủ với các nghĩa vụ của Xeuytin theo pháp luật hiện hành, bao gồm cả việc thông báo và có được chấp thuận của Thành viên/Khách hàng cho các mục đích ở trên.

6.1.2. Đối với người bán (Cá nhân/Tổ chức-Công ty)

Trường hợp Người dùng là Tổ chức/Cá nhân bán hàng, dữ liệu cá nhân mà Xeuytin thu thập từ đối tượng Người dùng này hoặc từ các bên thứ ba có thể được sử dụng cho các mục đích khác như sau:

(a) Cung cấp các Dịch vụ

 • Để gửi hoặc giao các sản phẩm mà Tổ chức/Cá nhân đã đăng bán hoặc thông qua Nền Tảng. Xeuytin có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba (ví dụ các đối tác vận chuyển của Xeuytin, các bên liên kết của Xeuytin) hoặc cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan (ví dụ cơ quan hải quan để thực hiện việc giao hoặc vận chuyển các sản phẩm mà Tổ chức/Cá nhân đã đăng bán hoặc bán;
 • Để phản hổi các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Thành viên/Khách hàng, dù là trực tiếp hoặc thông qua các đại lý dịch vụ thứ ba của Xeuytin;
 • Để xác minh các tài liệu mà Thành viên/Khách hàng đã cung cấp cho Xeuytin nhằm hỗ trợ việc Người dùng tham gia cùng Xeuytin với tư cách là Tổ chức/Cá nhân bán hàng trên Nền Tảng hoặc (các) nền tảng của các bên liên kết của Xeuytin, bao gồm việc thử nghiệm các công nghệ để làm cho việc tham gia nhanh chóng và hiệu quả hơn;
 • Để hiển thị tên người dùng hoặc hồ sơ của Người dùng trên Nền Tảng;
 • Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính (bao các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán tiền mặt, chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử) liên quan đến các khoản thanh toán liên quan đến Thành viên/Khách hàng, chương trình Xúc Tiến mà Thành viên/Khách hàng tham gia và/hoặc các Dịch vụ mà Thành viên/Khách hàng sử dụng. Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán đó, thông tin thanh toán có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của người dùng, sẽ được chuyển cho các bên thứ ba như là các bên cung cấp dịch vụ thanh toán của Xeuytin;
 • Để đánh giá đơn đăng ký của Khách hàng đối với các khoản vay và/hoặc để đánh giá rủi ro tín dụng đối với các hồ sơ đăng ký các dịch vụ và các sản phẩm tài chính, bao gồm các khoản cấp tin dụng hoặc vay hạn mức, bảo hiểm hoặc thẻ tín dụng (nếu áp dụng);
 • Để cung cấp cho Tổ chức/Cá nhân bán hàng các dịch vụ logistic phụ trợ để giảm thiểu rủi ro chuyển phát không thành công hoặc do khách hàng trả hàng; và
 • Để xúc tiến việc hoàn trả các sản phẩm cho Thành viên/Khách hàng (mà có thể được thực hiện thông qua đối tác vận chuyển của Xeuytin).

(b) Tiếp thị và quảng cáo

 • Để gửi đến khách hàng các tài liệu tiếp thị hoặc khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của Xeuytin hoặc của các người bán là bên thứ ba trên Nền Tảng hoặc dịch vụ có thể được cung cấp bởi các bên liên kết của chúng tôi tại từng thời điểm; và
 • Để giúp chúng tôi thực hiện hoạt động tiếp thị và quảng cáo.
 • Xeuytin sẽ đưa thông tin sản phẩm được đăng bởi Thành viên/Khách hàng trên Sàn TMĐT Xeuytin lên các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội như Zalo, Facebook, Instagam,... với mục đích hỗ trợ thúc đẩy bán các sản phẩm được nhanh chóng.

 (c) Các vấn đề khác

 • Để hiểu hơn về các Tổ chức/Cá nhân bán hàng của Xeuytin; và
 • Để thực hiện các quy trình ra quyết định tự động phù hợp với bất kỳ mục đích nào ở trên mà sẽ được tiến hành tuân thủ với các nghĩa vụ của Xeuytin theo pháp luật hiện hành, bao gồm cả việc thông báo và xin được chấp thuận của người dùng về các vấn đề đó.

6.1.3. Đối với Đại lý thẩm định

          Trường hợp Người dùng là Tổ chức/Cá nhân thẩm định xe cũ, dữ liệu cá nhân mà Xeuytin thu thập từ đối tượng Người dùng này hoặc từ các bên thứ ba có thể được sử dụng cho các mục đích khác như sau:

(a). Cung cấp các Dịch vụ

 • Để phản hổi các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Thành viên/Khách hàng, dù là trực tiếp hoặc thông qua các đại lý dịch vụ thứ ba của Xeuytin;
 • Để xác minh các tài liệu mà Thành viên/Khách hàng đã cung cấp cho Xeuytin nhằm hỗ trợ việc Người dùng tham gia cùng chúng tôi với tư cách là Tổ chức/Cá nhân thẩm định xe trên Nền tảng hoặc (các) nền tảng của các bên liên kết của chúng tôi, bao gồm việc thử nghiệm các công nghệ để làm cho việc tham gia nhanh chóng và hiệu quả hơn;
 • Để hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ của Người dùng trên Nền Tảng;
 • Để hiện thị trên phiếu kết quả thẩm định giao cho khách hàng thẩm định xe và hiển thị trên Nền tảng Xeuytin hoặc nền thảng khác liên kết của chúng tôi.
 • Được sử dụng thông tin, kết quả thẩm định cho việc phân tích thị trường, nâng cao về hiệu quả hoạt động

(b). Tiếp thị và quảng cáo

 • Để gửi đến khách hàng các tài liệu tiếp thị hoặc khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của Xeuytin hoặc của các người bán là bên thứ ba trên Nền Tảng hoặc dịch vụ có thể được cung cấp bởi các bên liên kết của chúng tôi tại từng thời điểm; và
 • Để giúp chúng tôi thực hiện hoạt động tiếp thị và quảng cáo

6.2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Xeuytin sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và Sàn TMĐT Xeuytin;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản Thành viên của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn TMĐT Xeuytin;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn TMĐT Xeuytin có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 • Sàn TMDT Xeuytin thực hiện việc chuyển và nhận thông tin của Thành viên với Bên thứ ba bao gồm: Các nhà cung cấp dịch vụ hợp pháp, các Đối tác vận tải hay Đốit tác Tài chính của Xeuytin. Trong đó:
 • Xeuytin và nhà cung cấp dịch vụ hợp pháp, các Đối tác Tài chính của Xeuytin cam kết không bán, trao đổi hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Thành viên cho bất kỳ một Bên thứ Ba nào không liên quan tới mục đích nêu trên. Sàn Xeuytin không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm dù vô tình hay cố ý của Thành viên khi cung cấp thông tin của các cá nhân khác mà chưa được sự đồng ý của các cá nhân này dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại tới Xeuytin. Thành viên đảm bảo sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để loại trừ trách nhiệm cho Xeuytin và Bên thứ ba hợp tác với Xeuytin đối với những khiếu kiện, khiếu nại này.
 • Phạm vi sử dụng thông tin được quy định chi tiết tại Chính sách bảo mật được công bố trên Sàn TMĐT Xeuytin.

6.3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Xeuytin sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng trong thời hạn, và Xeuytin hoặc được yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép, hoặc có liên quan đến các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập.
 • Xeuytin sẽ ngừng việc lưu giữ dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng bằng cách hủy bỏ dữ liệu cá nhân đó một cách an toàn, hoặc loại bỏ phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với Thành viên/Khách hàng thông qua quy trình ẩn danh hóa, ngày khi có lý do hợp lý để cho rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

6.4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Xeuytin có thể chia sẻ (hoặc cho phép chia sẻ) dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng với và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng  cho các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của Xeuytin cho các mục đích nêu trên. Các bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Các bên cung cấp dịch vụ (ví dụ các đại lý, Tổ chức/Cá nhân bán hàng, nhà thầu và đối tác) trong các lĩnh vực như dịch vụ thanh toán, dịch vụ vận chuyển và giao nhận, tiếp thị, phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường hoặc khách hàng, khảo sát, phương tiện truyền thông mạng xã hội, dịch vụ khách hàng, các dịch vụ cài đặt, dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ lưu trữ web;
 • Các bên cung cấp dịch vụ của các bên đó và các công ty liên quan của họ;
 • Những thông tin (tên, địa chỉ, số điện thoại và email,…) là công khai khi đăng tin để Người mua có thể liên hệ Người bán nên tất cả mọi người tham gia giao dịch đều có thể tiếp cận.
 • Các tòa án, các hội đồng, cơ quan thi hành pháp luật, các cơ quan chính phủ hay cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với Xeuytin; và
 • Các người dùng khác của Nền Tảng hoặc các Dịch vụ.

Khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng cho bên thứ ba đó, Xeuytin nỗ lực để đảm bảo rằng các bên thứ ba và các bên liên kết của Xeuytin sẽ bảo đảm an toàn cho dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng khỏi các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng trong thời hạn cần thiết để đạt được các mục đích được đề cập ở trên.

Dịch vụ của bên thứ ba

Xeuytin có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc các bên liên kết của Xeuytin (ví dụ: các bên cung cấp dịch vụ thanh toán) để các đơn vị này đề nghị cung cấp dịch vụ cho Thành viên/Khách hàng kết hợp với việc các Thành viên/Khách hàng sử dụng Nền Tảng hoặc các Dịch vụ của Xeutin. Việc Thành viên/Khách hàng đồng ý và sử dụng các dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc của các bên liên kết của Xeuytin sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện được đồng ý giữa Thành viên/Khách hàng và bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi. Một khi Thành viên/Khách hàng đồng ý việc cung cấp dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi, việc thu thâp, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và xử lý dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng (bao gồm dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng và bất kỳ dữ liệu nào được Xeuytin tiết lộ cho bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết) sẽ tuân theo chính sách bảo mật hiện hành của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của Xeuytin, cũng là người kiểm soát dữ liệu cá nhân đó. Thành viên/Khách hàng đồng ý rằng mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc bạn chấp thuận hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba hoặc bên liên kết của Xeuytin sẽ được gửi trực tiếp đến bên có tên trong chính sách bảo mật hiện hành.

6.5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 • Công ty TNHH Bibum Việt Nam
 • Địa chỉ: Tổ 1, phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0942.03.28.28        
 • Email: xeuytin.vn@gmail.com.vn

6.6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân trong 24 tiếng sau khi nhập dữ liệu tài khoản hoặc yêu cầu Xeuytin thực hiện việc này bằng cách gửi theo mail đã đăng ký tài khoản vào email xeuytin.vn@gmail.com với tiêu đề “Yêu cầu hủy dữ liệu tài khoản”. Xeuytin sẽ xác thực thêm một số thông tin trước khi xóa dữ liệu tài khoản.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Xeuytin. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Xeuytin sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Địa chỉ tiếp nhận thông tin khiếu nại: xeuytin.vn@gmail.com

6.7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.

 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Sàn giao dịch Xeuytin. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Xeuytin sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin thông qua Email: xeuytin.vn@gmail.com hoặc Điện thoại: 0942.03.28.28 (8:00 - 17:00).
 • Khi có khiếu nại của Thành viên, bộ phận hỗ trợ khách hàng ghi nhận và xử lý như sau:
 • Trong trường hợp thông tin Thành viên (Người mua và Người bán) bị sử dụng sai mục đích bởi các Thành viên tham gia, việc sử dụng này có liên quan đến các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,... Sàn Xeuytin khuyến nghị Thành viên trình báo ngay với Ban quản trị Sàn TMĐT Xeuytin để có biện pháp hỗ trợ xử lý. Trong những trường hợp cần đến sự trợ giúp của các cơ quan chức năng, Xeuytin sẽ phối hợp sớm nhất hỗ trợ thành viên.

6.8. Loại trừ trách nhiệm về nghĩa vụ bảo mật và các trang Web bên thứ ba

 • XEUYTIN KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN HAY THÔNG TIN KHÁC MÀ CÁC THÀNH VIÊN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của người dùng mà Website lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Xeuytin, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi người dùng đặt hàng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của các thành viên/khách hàng, chúng tôi sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân mà các thành viên/khách hàng cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của Xeuytin để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.
 • Nhằm cung cấp cho các thành viên/khách hàng giá trị gia tăng, Xeuytin có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Nền Tảng. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, các dịch vụ, tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với Xeuytin, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web, ứng dụng và dịch vụ được liên kết này, vì mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập.. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của Xeuytin hoặc các trang web, ứng dụng hay dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Nền Tảng của Xeuytin có thể không được Xeuytin tiếp cận và lưu giữ.
 • Do đó Xeuytin không chịu trách nhiệm bao gồm cả trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Nếu vì mục đích những trang web, ứng dụng hay dịch vụ được liên kết này có được sự thuận tiện cho người dùng thì lúc đó người dùng phải tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, Xeuytin luôn tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn cho Nền Tảng của mình và các liên kết được đặt trên từng trang web. Vì vậy, chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm cả khi một trang web cụ thể không hoạt động).

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

Sau khi đăng ký trở thành thành viên bán hàng trên Xeuytin, các thành viên phải tiến hành bổ sung thông tin tài khoản đầy đủ theo yêu cầu của Xeuytin thì mới được phép đăng bán xe. Cụ thể:

+ Đối với thành viên/người bán là Tổ chức – Công ty: Thông tin bắt buộc cần khai báo gồm Tên công ty, Số điện thoại, Mã số thuế, ngày cấp, nơi cấp, Địa chỉ trụ sở chính (theo giấy phép kinh doanh), email, địa chỉ giao dịch.
+ Đối với thành viên/người bán là Cá nhân: Thông tin bắt buộc cần khai báo gồm Họ tên, Ngày sinh, giới tính, Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp, email, địa chỉ giao dịch.

Bằng việc đăng ký tài khoản trên Sàn giao dịch TMĐT Xeuytin.vn các Thành viên đồng ý cho phép sử dụng nội dung và hình ảnh tin đăng của bạn vì mục đích thương mại và phi thương mại. Đồng thời đồng ý với các quy định về đăng tin và kiểm soát thông tin trên Sàn Xeuytin như sau:

7.1. Đối tượng đăng tin

 • Tin đăng Cá nhân: Dành cho đối tượng Người bán là cá nhân có quyền hợp pháp tham gia vào các thoả thuận/hợp đồng mua bán ở Việt Nam và bán hàng không vì mục đích kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhỏ.
 • Tin đăng Tổ chức-Công ty: Dành cho đối tượng Người bán là các tập thể bán hàng với mục đích kinh doanh, bao gồm các cửa hàng, doanh nghiệp, shop, và các hộ gia đình.

Sau khi ký kết hợp tác, Tổ chức - Công ty được xác nhận trở thành “Cửa hàng đối tác Xeuytin”.

7.2. Quy định cơ bản về đăng tin

7.2.1. Thông tin liên lạc

 • Tên: Xeuytin khuyến khích Thành viên đăng ký bằng tên thật, tên cửa hàng theo đăng ký kinh doanh của Thành viên để tăng độ tin cậy và đảm bảo an toàn trong giao dịch trên Sàn TMĐT Xeuytin.
 • Số điện thoại: Để đảm bảo an toàn mua bán, bạn cần xác nhận sở hữu của số điện thoại dùng để đăng tin (Xeuytin sẽ xác nhận thông qua tin nhắn OTP)
 • Địa chỉ: Hãy cung cấp địa chỉ giao dịch chính xác bao gồm: tên đường, quận/huyện, thành phố nơi bạn đang sống

7.2.2. Tiêu đề và nội dung tin đăng

 • Tiêu đề và nội dung cần thể hiện chi tiết thông tin về loại xe đăng bán, bao gồm các thông tin như: Tình trạng, Hãng xe, Dòng xe,…

Lưu ý: Trên tiêu đề tin, không sử dụng các thông tin/ từ ngữ sau:

- Các từ khoá: cần mua/ mua, cần bán/ bán, tuyển/ tìm, thanh lý,…
- Giá, website, tên hoặc thông tin liên lạc của Người bán
- Các từ ngữ miêu tả nhằm thu hút sự chú ý của Người mua như: siêu rẻ, siêu hot, rất đẹp, đẹp, khuyến mãi, gấp, giảm giá hoặc các từ ngữ không được phép theo luật quảng cáo như: nhất, tốt nhất, rẻ nhất, số 1, hàng đầu hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự.

7.2.3. Hình ảnh trong tin đăng

Hình ảnh trong tin đăng phải là hình đại diện hình chụp thật từ loại xe bạn đăng bán, và phải thể hiện rõ và chân thực sản phẩm đó. Trường hợp ngoại lệ, Xeuytin sẽ căn cứ tùy vào tình hình thực tế để xử lý tin đăng. Không được sử dụng những hình ảnh phản cảm mang tính chất khiêu dâm, chính trị, tôn giáo, trái với văn hoá.

Hình ảnh không được phép đăng trên Sàn TMĐT Xeuytin bao gồm:

 • Hình tải từ Internet hoặc tải từ Sàn TMĐT Xeuytin
 • Hình đã bị chỉnh sửa quá nhiều hoặc bị tẩy xóa, không cho thấy được tình trạng thật của sản phẩm
 • Hình có chứa đường link liên kết, chữ, số điện thoại, tên cửa hàng/công ty
 • Hình mờ, nghiêng, không đúng chiều, hình được ghép từ nhiều hình khác, có các ký tự hoặc ký hiệu lạ nhằm thu hút sự chú ý của người xem
 • Hình bị lỗi không hiển thị

7.2.4. Nội dung tin đăng

Nội dung tin đăng cần có đầy đủ thông tin để người mua có thể quyết định mua hàng. Cụ thể như sau:

Đối với xe mới

 • Tình trạng
 • Hình xe
 • Hãng xe
 • Loại xe
 • Dòng xe
 • Phiên bản
 • Màu sắc
 • Giá bán
 • Giới thiệu về xe
 • Phụ kiện và tính năng bổ sung
 • Vị trí xe (thành phố, quận/huyện)

Đối với xe cũ (xe đã qua sử dụng)

 • Tình trạng
 • Tiêu đề
 • Hình đại diện
 • Hãng xe
 • Loại xe
 • Dòng xe
 • Phiên bản
 • số KM đã sử dụng
 • Năm đăng ký xe
 • Biển số xe
 • Màu sắc
 • Giá bán
 • Giới thiệu xe
 • Phụ kiện và tính năng bổ sung
 • Vị trí xe (thành phố, quận/huyện)

Thành viên cần lưu ý những thông tin như:

 1. Số điện thoại, các đường dẫn kết nối đến trang khác, email có chứa tên miền website khác không được phép miêu tả ở nội dung.
 2. Nếu có nhiều hơn một loại xe đăng bán, vui lòng đăng tin riêng biệt cho từng dòng sản phẩm.
 3. Các xe không có giấy tờ/xe nhập lậu/xe ăn cướp/xe ăn trộm hoặc do phạm tội mà có sẽ không được phép đăng trên Sàn TMĐT Xeuytin.
 4. Xeuytin chỉ đăng những tin bán xe mới - xe cũ. Tin rao chỉ nhằm mục đích quảng cáo về công ty sẽ không được đăng. Các tin rao không nhằm mục đích mua bán không được đăng.
 5. Các tin đăng có nội dung, hình ảnh mang tính xúc phạm liên quan đến tôn giáo, các nhóm sắc tộc, cá nhân hoặc người nổi tiếng bị cấm.
 6. Theo Điều 8 mục 11 của Luật Quảng cáo, không được sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự trong nội dung tin đăng (nếu sử dụng phải có tài liệu chứng minh).

7.2.5. Giá

Quy định về giá được Xeuytin đặt ra nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả cho cả Người mua và Người bán.
Xeuytin có quyền từ chối các sản phẩm có giá bán không hợp lý. Giá bán phải được niêm yết bằng giá Việt Nam Đồng. Các tin đăng giá ngoại tệ đều không được đăng.
Nếu sản phẩm/dịch vụ của bạn là sản phẩm chính hãng nhưng rao bán với giá thấp hơn sản phẩm/dịch vụ tương tự trên thị trường, vui lòng sửa lại tin theo hướng dẫn sau:

 • Thêm hình để chứng thực sản phẩm hàng chính hãng.
 • Hoặc miêu tả chi tiết hơn về tình trạng sản phẩm:

- Thời gian sử dụng
- Tình trạng sản phẩm
- Giá tiền lúc bạn mua
- Lý do bạn bán rẻ hơn giá thị trường

Quy định về mức giá được đặt ra nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả cho cả Người mua và Người bán.

7.2.6. Ngôn ngữ

Sàn Thương mại điện tử Xeuytin chỉ sử dụng hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt có dấu.
Các tin viết bằng ngôn ngữ khác, hoặc viết bằng tiếng Việt không dấu, hoặc viết bằng tiếng Việt nhưng nội dung khó hiểu (ký hiệu lạ, phông chữ lạ) cũng không được phép đăng.
Nếu vi phạm các quy định trên, tin đăng của bạn có thể bị từ chối. Bạn nên tham khảo Các lý do tin bị từ chối ở mục 3 bên dưới.

7.3. Các lý do bị từ chối

7.3.1. Tin đăng Trùng lặp

Sàn TMĐT Xeuytin quy định “Không có tin trùng lặp” trên trang chủ để giúp Người bán nhanh được sản phẩm và Người mua tìm kiếm và đặt mua sản phẩm dễ dàng.

 • Nếu bạn đã đăng 1 tin đăng rao bán một sản phẩm, toàn bộ những tin đăng rao bán cùng sản phẩm đó của bạn sẽ bị từ chối do trùng lặp (Kể cả trùng lặp, hoặc khi đăng tin trùng lặp sử dụng số điện thoại khác).
 • Quy định này nhằm loại bỏ các tin rác, giúp Người mua tìm được sản phẩm ưng ý nhanh hơn và Người bán bán được sản phẩm nhanh hơn.
 • Trong trường hợp bạn chưa bán được hàng, hãy Sửa tin đăng rao bán cho hấp dẫn hơn. Bạn có thể cân nhắc giá. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng Đẩy tin để đăng lại tin lên trang đầu.

Định nghĩa “trùng lặp” trên TMĐT Xeuytin như sau:

 • Dùng một hoặc nhiều tài khoản khác nhau để đăng bán cùng một sản phẩm (kể cả đã ẩn tin đăng trước đó và tiến hành đăng lại).
 • Dùng một hoặc nhiều tài khoản khác nhau để đăng bán các sản phẩm gần giống nhau, cùng thông tin.
 • Dùng một hay nhiều hình ảnh đã đăng tin trước đó để đăng lại tin mới.

Một số mẹo đăng tin để tránh tin trùng lặp:
a. Không dùng số điện thoại khác để đăng tin trùng lặp:

 • Tin trùng lặp, tin đăng trùng lặp sử dụng số điện thoại khác cũng bị từ chối.
 • Nếu bạn có nhiều loại xe cùng thương hiệu, xuất xứ; bạn có thể tách ra thành nhiều tin đăng khác nhau, miêu tả nhiều tình trạng sử dụng, giá bán tương ứng với chất lượng của loại xe đăng bán.

b. Chỉ đăng 1 tin cho cùng 1 loại sản phẩm:

 • Mỗi mẫu mã (model) xe chỉ đăng 1 tin. Để bán 2 xe có hình thức giống nhau (cùng model, cùng màu, khác năm đăng ký, số km đã đi…) bạn hãy tách ra thành 2 tin đăng khác nhau và đảm bảo mô tả kỹ dòng xe bạn đăng bán để hấp dẫn Người mua.

c. Sử dụng hình ảnh thật của sản phẩm:

 • Nên tự chụp hình sản phẩm và không dùng lại hình ảnh của sản phẩm này đăng cho sản phẩm khác.
 • Mỗi tin đăng chỉ cần trùng một hình ảnh với tin đăng khác thì sẽ được xem là tin đăng trùng lặp.

Lưu ý: Tin đăng bị từ chối trùng lặp sẽ không sửa lại được.

7.3.2. Đăng tải hình ảnh khác không liên quan tới sản phẩm

- Tin đăng sử dụng hình ảnh khác không liên quan tới sản phẩm xe đăng bán sẽ bị từ chối.
- Xeuytin yêu cầu Người bán tự chụp hình mặt hàng khi đăng tin. Việc đăng hình thật thu hút các Người mua thực sự yêu thích sản phẩm, giúp bạn bán hàng nhanh hơn. Đồng thời, Xeuytin nghiêm cấm các hình ảnh phản cảm, không hợp với thuần phong mỹ tục.

7.3.3. Đăng thiếu hình sản phẩm hoặc chỉnh sửa hình ảnh quá nhiều

Tin đã đăng chỉ được phép chỉnh sửa trong 24 giờ, sau 24 giờ bạn sẽ không thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin gì. Vì vậy cần phải chú ý đăng tin đúng, đủ ngay từ lúc đầu. Nếu  thiếu hình sản phẩm sẽ không được duyệt đăng. Mặt khác, tin đăng thiếu hình sản phẩm sẽ giảm mức độ tin cậy, hay hình ảnh chỉnh sửa quá nhiều, hoặc ghép từ nhiều hình khác nhau đương nhiên sẽ làm Người mua từ chối. Người bán nên cung cấp đầy đủ hình ảnh thật sản phẩm đẹp và rõ. Do đó bạn hãy đăng đầy đủ hình thật của sản phẩm bao gồm 01 hình đại diện (tổng thể) và 04 hình chụp xung quanh xe.

Việc đăng tải hình ảnh rõ ràng, chân thực sẽ giúp bạn bán được xe nhanh hơn - tốt hơn.

 • Hình đạt yêu cầu là hình rõ, đẹp, chụp từ sản phẩm bạn đang bán
 • Các hình chỉnh sửa quá nhiều, dễ gây hiểu nhầm cho Người mua về tình trạng thật của sản phẩm sẽ bị từ chối
 • Không thêm chữ, địa chỉ website, logo, số điện thoại trên hình
 • Không sử dụng hình mờ, nghiêng, không đúng chiều, hình được ghép từ nhiều hình khác nhau

7.3.4. Thiếu thông tin chi tiết khi miêu tả sản phẩm

Nếu tin đăng của Người bán có quá ít thông tin, Người mua sẽ không liên lạc với Người bán để mua hàng. Một số thông tin Người mua muốn biết khi mua hàng như sau:

 • Xuất xứ, hãng sản xuất, đời xe, số km đã chạy, màu xe, …
 • Xe mới hay xe đã qua sử dụng?
 • Lý do tại sao bạn bán mặt hàng đó
 • Có quà tặng đi kèm không?
 • Xe có phụ kiện hay tính năng bổ sung gì không.

Trong trường hợp tin bị từ chối, bạn vui lòng xem lại đã đầy đủ các yêu cầu đăng tin chưa? Cụ thể:

 • Cần cung cấp các đặc điểm nhận diện xe: Tên xe, thương hiệu xe, đời xe, xuất xứ, loại xe (xe số, xe tay ga, xe điện...)
 • Miêu tả thêm về các đặc điểm đã sử dụng: Năm đăng ký, số km đã đi, nhiên liệu sử dụng cho xe, xe chính chủ không, …
 • Các thông tin khác: Giá bán (đồng ý thương lượng không), tình trạng hiện tại của xe (xe còn zin hay có thay thế gì chưa, có hỏng hóc ở đâu không …), lý do bán xe, …

Trong trường hợp tin bị từ chối, vui lòng tham khảo sửa lại tin theo các thông tin trên.

7.3.5. Tin đăng bằng tiếng Việt không có dấu

 • Tất cả tin đăng trên Sàn Xeuytin đều là tiếng Anh hoặc tiếng Việt có dấu.
 • Tin đăng bằng tiếng Việt không dấu có thể khiến Người mua không hiểu hết được nội dung bạn viết, hoặc hiểu nhầm ý của bạn.
 • Tin đăng bằng tiếng Việt phải ghi đầy đủ chính xác, không được viết tắt

7.3.6. Tin đăng có thông tin không thống nhất/không hợp lý

Tin đăng có thông tin không thống nhất/không hợp lý sẽ bị từ chối do không đáp ứng được yêu cầu của một tin đăng. Cụ thể:

 • Đối với một tin đăng bán xe, yêu cầu thông tin phải thống nhất với nhau, nội dung và tiêu đề, hình ảnh phải đồng nhất.
 • Loại xe đã bán hết hoặc không còn nhu cầu bán tại thời điểm rao bán hoặc sản phẩm không tồn tại sẽ không được đăng.
 • Sản phẩm có giá bán chưa hợp lý (có giá quá rẻ so với giá trên thị trường).

7.3.7. Tin đăng có tên website trên hình/ô thông tin liên lạc/nội dung

Tại Sàn Xeuytin không cho phép đăng bất kỳ đường dẫn liên kết (link website) nào xuất hiện trong tin đăng, trên hình ảnh, nội dung hoặc thông tin liên lạc.

7.3.8. Tin đăng có số điện thoại/địa chỉ email trong ô tên hoặc trong nội dung tin

Thông tin Số điện thoại và địa chỉ email đã được điền ở phần thông tin liên lạc. Do đó, bạn không cần điền các thông tin này ở nội dung tin.

7.3.9. Hình ảnh trùng lặp

Hình ảnh được đăng tải của một sản phẩm trên một tin đăng phải khác nhau, không trùng lặp. Việc trùng lặp hình ảnh dẫn tới giảm chất lượng, độ tin cậy của tin đăng. Xeuytin được quyền từ chối đăng tải các tin đăng này.

7.3.10. Tin đăng quảng cáo đơn thuần (quảng cáo tiếp thị)

Các tin không bán xe mà chỉ quảng cáo về công ty đều bị từ chối. Các tin chỉ quảng cáo về công ty & loại xe đăng bán được miêu tả một cách chung chung (tin quảng bá đơn thuần), hoặc chỉ nêu báo giá/ liệt kê các loại xe đăng bán mà không miêu tả sẽ không được đăng.

7.3.11 . Tin đăng có nhiều loại xe cùng lúc

Để Người mua tìm thấy thông tin của bạn 1 cách dễ dàng nhất, Sàn TMĐT Xeuytin quy định: Mỗi tin chỉ được đăng 1 sản phẩm duy nhất.

7.3.12. Tin đăng có giá ngoại tệ

Theo Pháp lệnh Ngoại hối của Nhà nước, mọi tin đăng có giá ngoại tệ đều bị từ chối.

7.4. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm đăng tải trên Sàn TMĐT Xeuytin của Ban quản lý Sàn TMĐT Xeuytin.

Xeuytin luôn nỗ lực tuân thủ và chấp hành đúng theo quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như trong việc vận hành Sàn TMĐT Xeuytin. Để đảm bảo điều đó, Xeuytin áp dụng một số biện pháp kỹ thuật cũng như đầu tư phát triển đội ngũ nhân sự để ngăn chặn và loại bỏ khỏi Sàn TMĐT Xeuytin những thông tin sản phẩm chưa phù hợp với quy định pháp luật. Cụ thể, Xeuytin có thể áp dụng các biện pháp như sau:

7.4.1. Quy trình kiểm duyệt

 • Thông tin sản phẩm do Người bán đăng ký tài khoản tại Sàn Xeuytin đăng tải sẽ được hiển thị lên trang web, sau đó các thông tin sản phẩm này sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Sàn Xeuytin kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ hàng giờ liên tục hàng ngày.
 • Sàn Xeuytin sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng rao bán nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin, quy định pháp luật. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyên mục khác mà Sàn Xeuytin cho là hợp lý.

7.4.2. Cơ chế kiểm duyệt bằng nhân sự

 • Hệ thống sẽ được hiển thị các bài đăng mới của Người bán tại mục "Quản lý xe" trong phần quản lý của Ban Quản Trị (chỉ có những nhân sự được phân công phụ trách tài khoản Ban Quản Trị mới được quyền duyệt các bài đăng)
 • Ban quản trị Sàn Xeuytin có cơ chế hậu kiểm những bài đăng về giới thiệu về Người bán và nội dung công việc được đăng lên. Tất cả những bài đăng vi phạm sẽ bị xóa. Nếu người dùng tái phạm nhiều lần Ban Quản Trị sẽ khoá tài khoản theo chế tài quản lý thông tin xấu.
 • Nguyên tắc thực hiện: Việc kiểm duyệt được thực hiện hằng ngày, những vi phạm sẽ bị xử lý trong vòng 24h.
 • Ngoài ra, Sàn TMĐT Xeuytin còn có cơ chế tiếp nhận ý kiến đánh giá, báo cáo, phản ánh về sản phẩm qua đó người dùng có thể thực hiện việc phản ánh cũng như báo cáo về sản phẩm, thông tin vi phạm trên Sàn TMĐT Xeuytin (nếu có) để đảm bảo có thể phát huy tối đa hiệu quả của cơ chế phản ánh cũng như đánh giá sản phẩm được mua bán trên Sàn TMĐT Xeuytin.
 • Xeuytin cố định danh mục sản phẩm theo hãng sản xuất xe, nhóm xe, dòng xe, model xe, nên người đăng tin không thể thêm các thông tin khác được.

7.4.3. Cơ chế kiểm soát tự động

 • Xây dựng hệ thống kỹ thuật có thể tự động quét thông tin tiêu đề sản phẩm phẩm ngay từ bước “Đăng xe bán” từ tài khoản của Tổ chức/Cá nhân bán hàng. Nếu phát hiện thông tin, từ khóa liên quan đến sản phẩm cấm, hệ thống sẽ tự động chặn và sản phẩm sẽ không thể đưa lên Sàn TMĐT Xeuytin. Kèm theo đó, hệu thống sẽ báo từ khóa bị cấm và xóa luôn tiêu đề đó. Tổ chức/Cá nhân phải thay bằng từ ngữ khác hợp lệ mới được đăng tin. Các từ khóa này được cập nhật từ trang Online.gov.vn và các từ khóa khác sẽ do Xeuytin lựa chọn để ngăn chặn các tin đăng không đúng.
 • Hệ thống chỉ cho phép các tin sản phẩm được sửa trong 24h kể từ lúc đăng tin để hạn chế các rủi ro là người bán sửa thông tin sản phẩm nhiều lần nhằm làm sai khác thông tin ban đầu, hay sai khác thông tin xe đã được thẩm định.

7.5. Các hành vi, Sản phẩm bị nghiêm cấm trên Sàn TMĐT Xeuytin

Các tin đăng mua bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ trên Sàn Xeuytin cần tuân theo các luật lệ và quy định có hiệu lực của pháp luật Việt Nam và quy định của Sàn TMĐT Xeuytin đối với từng ngành nghề cụ thể.

7.5.1. Quy định đối với Tổ chức/Cá nhân bán hàng:

Tổ chức/Cá nhân bán hàng khi thực hiện đăng tin được yêu cầu phải cung cấp các thông tin đối với sản phẩm do mình cung cấp một cách chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các quy chế đăng tin được Xeuytin thông báo công khai trên Sàn thương mại điện tử Xeuytin tại từng thời điểm; về mặt nguyên tắc, Xeuytin đặc biệt nghiêm cấm các hành động sau đây của Tổ chức/Cá nhân bán hàng khi thực hiện đăng tin:

 • Trái với pháp luật của Việt Nam và quốc tế, xâm phạm quyền lợi của bên thứ ba, và trái với các chính sách do Xeuytin đề ra.
 • Sử dụng trái phép tài khoản, bài đăng, giao dịch của người dùng khác.
 • Đăng tải nội dung gây hiểu lầm, không chính xác, xuyên tạc hoặc gian lận
 • Gửi thư rác các loại
 • Dùng virus, phần mềm độc hại,… gây ảnh hưởng đến hoạt động của Sàn thương mại điện tử Xeuytin hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của thành viên.
 • Sao chép hay sửa đổi trái phép nội dung trên Sàn TMĐT Xeuytin bao gồm bản quyền, logo, nhãn hiệu.
 • Sử dụng thông tin của người dùng khác mà không được sự đồng ý.

Sản phẩm cấm đăng bán và/hoặc bị kiểm soát trên Sàn TMĐT Xeuytin.

 • Vũ khí, chất nổ, các loại pháo, hóa chất độc hại; súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.
 • Thuốc lá điêu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác.
 • Mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến da mà không có nhãn mác
 • Băng đĩa, sách bảo, vật phẩm có tính chất đồi trụy. Sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách.
 • Động thực vật hoang dã và động thực vật quý hiếm tự nhiên, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến.
 • Ma túy, chất kích thích và các loại chất gây nghiện khác, các dụng cụ sử dụng các chất này.
 • Tài liệu bí mật quốc gia, các loại mật mã chuyên dụng và chương trình bảo vệ phần mềm trong phạm vi bảo vệ bí mật nhà nước.
 • Con người hoặc các bộ phận cơ thể người, tro cốt người
 • Thông tin cá nhân
 • Sản phẩm/phần mềm bất hợp pháp hoặc dùng chương trình bẻ khóa.
 • Những mặt hàng mang tính chất phân biệt chủng tộc hay xúc phạm đến dân tộc hoặc một quốc gia nào đó.
 • Các sản phẩm bất hợp pháp do trộm cắp mà có
 • Các sản phẩm vi phạm thương hiệu, bản quyền
 • Các sản phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục
 • Cổ vật, kim loại quý
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả chương trình trò chơi điện tử).
 • Các hàng hóa, dịch vụ cấm hoặc hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
 • Để hạn chế các hành vi, vi phạm quy định trên, Xeuytin đã cố định danh mục sản phẩm, người đăng tin không thể tạo ra được danh mục riêng hay sản phẩm riêng biệt được.

Lưu ý: Danh sách và các chính sách của Xeuytin có thể được cập nhật bổ sung khi có sự thay đổi của pháp luật Việt Nam hoặc từ phản ánh của cộng đồng.

Hình ảnh: Không được phép đăng tải các hình ảnh mang tính chất khiêu dâm, bạo lực hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác chẳng hạn như xâm phạm quyền tác giả, quyền hình ảnh,..

7.5.2. Quy định đối với khách hàng:

Tương tự như quy định đối với Tổ chức/Cá nhân bán hàng, khách hàng khi thực hiện các hành động tương tác cũng như phản ánh, thông tin về sản phẩm được bán trên Sàn TMĐT Xeuytin phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam cũng như các quy chế đăng tin được Xeuytin thông báo công khai trên Sàn TMĐT Xeuytin tại từng thời điểm. Điển hình như các vi phạm thông thường sau đây:

a) Tên tài khoản và thông tin cá nhân:

Khách hàng phải đảm bảo tính chính xác của tên tài khoản và thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trong quá trình đăng ký và quản lý tài khoản.
- Trường hợp tên tài khoản bao gồm những từ ngữ gây kích động, hiểu lầm, vi phạm thuần phong mỹ tục sẽ không được duyệt hoặc sẽ bị khóa tài khoản.
- Trường hợp thông tin cá nhân khai báo không chính xác hoặc khai báo thông tin cá nhân của một người khác mà chưa được sự cho phép của người đó. Trước hết sẽ được Ban quản trị Xeuytin nhắc nhở hoặc tạm khóa tài khoản.

b) Đánh giá và phản hồi

Các đánh giá và bình luận trên Xeuytin về Tổ chức/Cá nhân bán hàng và sản phẩm đều được cung cấp bởi khách hàng
- Những phản hồi chứa từ ngữ gây kích động, thiếu tôn trọng, không mang tính chất chia sẻ kinh nghiệm, vi phạm thuần phong mỹ tục đều sẽ không được duyệt hoặc sẽ bị xóa bỏ.
- Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác và độ tin cậy của thông tin do mình đưa ra.

7.5.3. Quy định đối với đại lý thẩm định

- Đại lý thẩm định không được dùng các từ ngữ thô tục, vi phạm vào thuần phong mỹ tục trong nhận xét về kết quả thẩm định xe nếu có.

 • Sử dụng trái phép tài khoản, kết quả thẩm định, của người dùng khác.

7.5.4. Các hành vi bị nghiêm cấm khác

Ngôn ngữ: Tổ chức/Cá nhân bán hàng và khách (mua hàng) không được phép dùng ngôn ngữ thô tục, các tiếng lóng khiêu dâm, từ ngữ bạo lực (đe dọa,…)

7.5.5. Sản phẩm giao dịch có điều kiện theo quy định pháp luật

Trường hợp Tổ chức/Cá nhân bán hàng bán các sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật thì phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với sản phẩm đó.

7.6. Quản lý thông tin giới thiệu sản phẩm & đăng khuyến mại:

Các hành vi sau đây bị cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, tin khuyến mại của thành viên trên Sàn TMĐT Xeuytin:

 1. Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 2. Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, các nhân.
 3. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 4. Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm của tổ chức/cá nhân kinh doanh sản phẩm: về số lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 5. Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 6. Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 7. Quảng cáo vi phạm pháp luật về Sở Hữu Trí Tuệ
 8. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về quảng cáo.

Lưu ý: Trong trường hợp quy định pháp luật có thay đổi thì sẽ áp dụng theo sự thay đổi đó đối với việc cập nhật danh sách nên trên.

7.7. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về hàng hóa

 • Sau khi Thành viên/Khách hàng đăng bán xe, các thông tin sản phẩm này sẽ được bộ phận kiểm duyệt nội dung của Xeuytin kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ liên tục hàng ngày và chỉ cho phép các tin đăng đạt tiêu chuẩn được hiển thị.
 • Xeuytin sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng rao bán của thành viên/khách hàng nếu như tin đăng rao bán vi phạm quy chế đăng tin, quy định pháp luật. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyên mục khác mà Xeuytin cho là hợp lý.
 • Xeuytin giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.
 • Tại thời điểm đăng tin, Nếu tiêu đề sản phẩm có từ ngữ phạm vào các từ được quy định tại Online.gov.vn hoặc các từ ngữ bị cấm thì hệ thống sẽ tự động xóa và yêu cầu Ng;ười đăng làm lại.

7.8. Quy trình phối hợp với các chủ thể Sở hữu Trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm Sở Hữu Trí Tuệ trên Sàn TMĐT Xeuytin.

Logo Xeuytin (xeuytin.vn) là nhãn hiệu hay nhãn hiệu đăng ký của Công ty.

Tất cả các nội dung, tổ chức, bố cục, văn bản, tài liệu, cơ sở dữ liệu, đồ họa, thiết kế, tuyển tập, ảnh, hình ảnh, hình vẽ, video, đoạn thu âm và các tài liệu khác liên quan đến Trang web là các sản phẩm được bảo vệ theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Trừ các ngoại lệ đã nêu trong Quy chế này, Người dùng bị nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hành động nào trong số những hành động sau đây mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty:

+ Chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp giấy phép, chuyển nhượng, tải, đăng, tạo sản phẩm phát sinh, làm giả và sử dụng Các sản phẩm đã nêu trên bất kỳ trang web nào khác; và
+ Chuyển nhượng và/hoặc bán bất cứ thông tin, phần mềm, danh sách người dùng, cơ sở dữ liệu hay các danh sách khác, tuyển tập, sản phẩm hay dịch vụ nào khác được cung cấp bởi hay mua từ Công ty hoặc Trang web bao gồm, nhưng không giới hạn, các văn bản, đồ học, biểu trưng, ảnh, tập âm thanh và hình ảnh.

Việc đăng bất kỳ thông tin và tài liệu nào trên (‘Trang web’) không cấu thành nên sự từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin và tài liệu.

Không được tái tạo phần nào của Các sản phẩm đã nêu dưới bất kỳ hình thức nào hay đưa vào bất kỳ hệ thống truy tìm thông tin nào, dù là điện tử hay máy móc, để tái bản, phân phối, chuyển nhượng, cấp giấy phép bổ sung, bán hàng, chuẩn bị sản phẩm phát sinh hay các hình thức sử dụng khác ngoài sự sử dụng vì mục đích cá nhân của Người dùng.

Với việc sử dụng trang web, Người dùng đồng ý chuyển nhượng cho Công ty toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến bản quyền của các rao vặt và quảng cáo đăng trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các đoạn văn bản, đồ họa, hình vẽ, bố cục và ảnh (“Các sản phẩm được chuyển nhượng’).

Với việc sử dụng trang web, Người dùng đảm bảo rằng mình là chủ sở hữu bản quyền của Các sản phẩm được chuyển nhượng và sẽ bảo đảm cho Công ty không phải chịu thiệt hại từ các yêu cầu bồi thường của bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ quyền sở hữu Các sản phẩm được chuyển nhượng.

Xeuytin rất chú trọng đến việc vi phạm bản quyền và sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động bao gồm cả tiến hành kiện tụng với bất kỳ người nào vi phạm bản quyền. Xin lưu ý rằng việc vi phạm bản quyền sẽ dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự.

7.9. Đảm bảo an toàn giao dịch

7.9.1. Xeuytin cam kết không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường giao dịch tiện lợi nhưng cũng an toàn cho người dùng. Tuy nhiên Người dùng cần chủ động phòng ngừa bảo vệ chính mình mặc dù Xeuytin chưa có thanh toán mua hàng online nhưng vẫn cần các lưu ý sau:

- Không bao giờ trả tiền trước cho người bán trừ khi nhận được xe như mong muốn. Người mua hạn chế tối đa việc thanh toán toàn bộ 100% tiền mua xe trước khi nhận xe.
- Cho dù người bán tiết lộ thông tin cá nhân hoặc số tài khoản ngân hàng của họ, những điều này vẫn không thể bảo vệ người mua khỏi việc bị lừa.
- Khi có thể, người mua cần yêu cầu biên nhận gốc và một biên nhận trên giấy về việc mua bán.
- Không bao giờ giao xe trước khi hoàn tất thoả thuận thanh toán.

7.9.2. Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

- Quản lý thông tin của người bán. Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin, thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: họ tên; địa chỉ, số điện thoại, email, mật khẩu, … (điền theo hướng dẫn của website). Người dùng hiểu và đồng ý rằng bất kỳ thông báo, thông điệp hoặc các thông tin nào khác dù ở dạng văn bản hay dữ liệu ở dạng khác đều được xem là đã nhận bởi người dùng khi được nhập vào email, số điện thoại liên lạc và xác thực OTP,… khi được gửi đến địa chỉ do người dùng cung cấp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin phục vụ cho mục đích đăng ký.
- Kiểm soát giao dịch của người bán: Tin đăng bán được hệ thống kiểm duyệt từ ngữ trước khi đăng và hàng ngày nhân sự Xeuytin sẽ kiểm tra tin mới về nội dung đăng tin để kiểm tra tính hợp lệ
- Cơ chế hỗ trợ: Có thông báo về nơi nhận tin sản phẩm hay tin quảng cáo không nghiêm túc cho Người dùng để thông báo các trường hợp lừa đảo, không đúng quy chế … để Công ty xem xét xử lý.

7.9.3. Giải pháp đảm bảo an toàn giao dịch về mặt kỹ thuật

- Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư lành nghề với kiến thức và kỹ năng hệ thống mạnh để bảo vệ hệ thống của chúng tôi. Hạ tầng mạng được bảo vệ bởi bức tường lửa (firewall) của doanh nghiệp và các dữ liệu giao dịch được bảo mật tuyệt đối bằng biện pháp mã hóa SSL (Secure Sockets Layer:  Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết với nhiều giải thuật mã hóa để mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn).
- Xeuytin không tích hợp chức năng thanh toán trực tiếp cho giao dịch giữa người bán và người mua nên vấn đề bảo đảm an toàn giao dịch không quá khó.

7.10. Chế tài nếu phát hiện vi phạm quy định trên Sàn TMĐT Xeuytin

Đối với hành vi vi phạm quy định Sàn TMĐT Xeuytin (bao gồm nhưng không giới hạn, quy định về đăng tin Sản phẩm), tùy vào hành vi vi phạm của Tổ chức/Cá nhân bán hàng và khách hàng (mua), Xeuytin có thể, tùy vào quyết định của mình:

7.10.1. Đối với Tổ chức/Cá nhân bán hàng

 • Hoãn hoặc tạm dừng việc niêm yết hoặc từ chối niêm yết, hoặc hủy niêm yết bất kỳ hoặc tất cả Sản phẩm;
 • Hủy bỏ hoặc tạm dừng bất kỳ chương trình khuyến mại, ưu đãi về giá và hiển thị;
 • Yêu cầu Tổ chức/Cá nhân bán hàng thanh toán mọi chi phí, lệ phí, khoản phạt hoặc tiền phạt do bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào áp dụng; và/hoặc
 • Tắt kích hoạt (khóa /xóa) tài khoản của Tổ chức/Cá nhân bán hàng.

Chi tiết các chế tài cho những hành động cụ thể như sau:

1) Vi phạm về tài khoản

 • Trường hợp 1Vi phạm về tên đơn vị kinh doanh và tên tài khoản

Tên đơn vị kinh doanh và tên tài khoản có liên quan đến Xeuytin, các nick giả dạng ban quản trị như: Admin Xeuytin, Owner Xeuytin, kết hợp với hình đại diện có hình ảnh là logo của Xeuytin được xem là tài khoản giả danh Xeuytin. Tên đơn vị kinh doanh & tên tài khoản dễ gây hiểu lầm và kích động, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Chế tài: Không duyệt đơn vị kinh doanh và khoá vĩnh viễn

 • Trường hợp 2: Vi phạm về hình đại diện (Banner cửa hàng)

Hình đại diện sử dụng hình ảnh phản cảm mang tính chất khiêu dâm, chính trị, tôn giáo, không có bản quyền, trái với văn hoá và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Chế tài: Tạm khoá tài khoản 1 tuần và Yêu cầu thay hình đại diện.

Chế tài mức cao hơn: Khoá tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu.

 • Trường hợp 3: Vi phạm về thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ không rõ ràng bao gồm: số điện thoại, địa chỉ, nick yahoo, số tài khoản,...

Chế tài: Nhắc nhở và hướng dẫn.

Chế tài mức cao hơn: Khoá tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu.

2) Vi phạm về sản phẩm

 • Trường hợp 1: Spam

Đăng từ 2 tin trở lên có nội dung giống nhau (hình ảnh, mô tả chi tiết, giá bán, tiêu đề...) có nội dung giống nhau và có dấu hiệu phá hoại, gây rối dưới cùng tên 1 đơn vị kinh doanh được xem làm spam. Sàn Xeuytin sẽ không duyệt bất kì bài đăng nào chỉ mang tính quảng cáo cho cửa hàng mà không có tên sản phẩm, dịch vụ cụ thể.

Chế tài: Từ chối duyệt hoặc nhắc nhở.

Chế tài mức cao hơn: Khoá tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu.

 • Trường hợp 2: Đăng sản phẩm không thuộc danh mục hàng hóa được bán trên Sàn Xeuytin.

Đơn vị kinh doanh đăng sản phẩm không thuộc danh hàng hóa được bán trên Sàn Xeuytin hoặc sản phẩm thuộc hàng hóa bị cấm quảng cáo, buôn bán như vũ khí, ma tuý, thuốc - hoá chất độc hại...

Chế tài: Từ chối duyệt hoặc nhắc nhở.

Chế tài mức cao hơn: Khoá tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu.

 • Trường hợp 3: Vi phạm về hình ảnh Sản phẩm

Hình ảnh đăng tải vi phạm quy định tại mục 3  Quy định cơ bản về đăng tin.

và các hình ảnh chứa thông tin bị cấm tại mục Sản phẩm cấm đăng tải

Chế tài: Từ chối duyệt và nhắc nhở.

 • Trường hợp 4: Vi phạm về khuyến mại (trừ chức năng khuyến mại thuộc tài khoản Tổ chức-Công ty)

Không đăng tải các tin về khuyến mại trên Sàn Xeuytin hoặc hình ảnh sản phẩm

Chế tài: Khóa thông tin bài đăng

Chế tài mức cao hơn: Từ chối duyệt và nhắc nhở.

7.10.2. Đối với khách hàng (Người mua)

 • Đình chỉ quyền truy cập của khách hàng vào Sàn TMĐT Xeuytin hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của các dịch vụ trên Sàn TMĐT Xeuytin;
 • Chấm dứt quyền truy cập của khách hàng vào Sàn TMĐT Xeuytin hoặc sử dụng bất kỳ phần nào các dịch vụ trên Sàn TMĐT Xeuytin; và/hoặc
 • Xóa tài khoản của khách hàng (tạm thời hoặc vĩnh viễn).

Cụ thể:

 • Trường hợp 1Vi phạm về quấy nhiễu, lừa dối người bán

Việc lấy thông tin của người bán để quấy nhiễu hay lừa dối người bán bằng các hình thức khác nhau. Việc dẫn đến gây hại đến người bán và ảnh hưởng đến các người mua khác

Chế tài: Khóa tài khoản

 • Trường hợp 2Vi phạm về gửi tin nhắn cho người bán các thông tin gây phản cảm, tục tữu,…

Người mua có chức năng tương tác với người bán thông qua tin nhắn,  Nội dung tin nhắn là nói về nhu cầu hay yêu cầu cho người bán và để người bán sẽ liên lạc lại qua số điện thoại đăng ký tài khoản.

Chế tài: Khóa tài khoản

 • Trường hợp 3Vi phạm về việc lấy thông tin người bán đăng tải trên các kênh thông tin bán khác và có điều chỉnh về thông tin đăng bán.

Việc sử dụng thông tin đăng bán của người bán mà không xin phép là vi phạm về quyền sử dụng thông tin và chỉnh sửa là làm sai lệch thông tin bán xe của người bán. Việc này sẽ ảnh hưởng đến người bán ở nhiều khia cạnh khác nhau, gây nhiễu thông tin bán hàng, gây phiền toái cho người bán,….

Chế tài: Khóa tài khoản

7.10.3. Đối với đại lý thẩm định:

 • Hoãn hoặc tạm dừng thẩm định xe trên hệ thống
 • Tắt kích hoạt (khóa /xóa) tài khoản của đại lý thẩm định

Chi tiết các chế tài cho những hành động cụ thể như sau:

1) Vi phạm về tài khoản

 • Trường hợp 1Vi phạm về tên đơn vị thẩm định và tên tài khoản

Tên đơn vị thẩm định và tên tài khoản có liên quan đến Xeuytin, các nick giả dạng ban quản trị như: Admin Xeuytin, Owner Xeuytin, kết hợp với hình đại diện có hình ảnh là logo của Xeuytin được xem là tài khoản giả danh Xeuytin. Tên đơn vị thẩm định & tên tài khoản dễ gây hiểu lầm và kích động, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Chế tài: Không duyệt đơn vị thẩm định và khoá vĩnh viễn

 • Trường hợp 2: Vi phạm về hình đại diện (Banner cửa hàng)

Hình đại diện sử dụng hình ảnh phản cảm mang tính chất khiêu dâm, chính trị, tôn giáo, không có bản quyền, trái với văn hoá và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Chế tài: Tạm khoá tài khoản 1 tuần và Yêu cầu thay hình đại diện.

Chế tài mức cao hơn: Khoá tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu.

 • Trường hợp 3: Vi phạm về thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ không rõ ràng bao gồm: số điện thoại, địa chỉ, nick yahoo, số tài khoản,...

Chế tài: Nhắc nhở và hướng dẫn.

Chế tài mức cao hơn: Khoá tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu.

2) Vi phạm về sản phẩm (Kết quả thẩm định)

 • Trường hợp 1Vi phạm về kết quả thẩm định nhưng sử dụng tài khoản của đơn vị thẩm định khác

Sử dụng tài khoản thẩm định của đơn vị khác để thẩm định cho khách hàng của mình, việc này sẽ gây mất uy tín của đơn vị thẩm định khác và gây lên rối thông tin cho xe được thẩm định cũng như người mua xe.

Chế tài: Nhắc nhở và yêu cầu thực hiện đúng

Chế tài mức cao hơn: Khoá kết quả đó và yêu cầu mời khách hàng đến thẩm định lại, Nếu tiếp tục vi phạm hoặc không thực hiện theo yêu cầu thì khóa tài khoản.

 • Trường hợp 2Vi phạm về kết quả thẩm định không đúng thực tế

Khách hàng thẩm định xe khiếu nại hay khách hàng mua khiếu nại kết quả thẩm định lên Xeuytin và sau khi xác thực kết quả với đại lý thẩm định là đúng với tình trạng kết quả thẩm định không đúng thực tế.

Chế tài: Nhắc nhở và yêu cầu thực hiện đúng, gửi kết quả lên quản lý đại lý thẩm định

Chế tài mức cao hơn: Khóa tài khoản.

 • Trường hợp 3Vi phạm về phiếu kết quả thẩm định không đủ thông tin.

Kết quả thẩm định xe gồm tất cả các tiêu chí thẩm định theo form trên Xeuytin và kết quả thẩm định được in ra giấy có chữ ký và dấu của đại lý thẩm định. Việc này đảm uy tin của đại lý thẩm định cũng như kết quả của xe được thẩm định. Do vậy kết quả thẩm định cần đủ thông tin.

Chế tài: Nhắc nhở và yêu cầu thực hiện đúng, gửi kết quả lên quản lý đại lý thẩm định

Chế tài mức cao hơn: Khóa tài khoản nếu tiếp tục không cải thiện

 • Trường hợp 4Vi phạm về phiếu kết quả thẩm định không đúng mẫu của Xeuytin.

Việc sử dụng form thẩm định trên Xeuytin là bắt buộc cho đại lý thẩm định khi thực hiện thẩm định xe cho khách hàng. Việc này đảm bảo sự đầy đủ về thông tin và thống nhất trên toàn hệ thống và uy tín của Xeuytin. Nếu đại lý không dùng form thẩm định của Xeuytin và cung cấp kết quả thẩm định cho khách hàng thì Xeuytin sẽ thực hiện chế tài.

Chế tài: Nhắc nhở và yêu cầu mời khách hàng đến thẩm định lại xe, gửi kết quả lên quản lý đại lý thẩm định

Chế tài mức cao hơn: Khóa tài khoản nếu không cải thiện hoặc tiếp tục vi phạm

 • Trường hợp 5Vi phạm về phiếu kết quả thẩm định làm khống (không thẩm định thực tế).

Kết quả thẩm định xe là yêu cầu kiểm tra từng hạng mục của xe được thẩm định theo tiêu chí của Xeuytin. Nếu kết quả thẩm định làm khống – có nghĩa là đại lý thẩm định không thẩm định mà chỉ điền thông tin trên kết quả thẩm định. Điều này làm sai lệch kết quả thẩm định của xe,

Chế tài: Yêu cầu  mời khách hàng đến thẩm định lại xe, gửi kết quả lên quản lý đại lý thẩm định.

Chế tài mức cao hơn: Khóa tài khoản nếu không cải thiện hoặc tiếp tục vi phạm.

 • Trường hợp 6Vi phạm về kết quả thẩm định sai loại xe và thông tin xe.

Các thông tin thẩm định luôn đúng với từng loại xe (xe côn, xe số, xe ga) và thông tin của xe như biển số, số km đã sử dụng,..  việc này là bắt buộc phải đúng với thực tế của xe để tránh sai lệch thông tin kết quả thẩm định và gây hiểu nhầm của người mua xe.

Chế tài: Yêu cầu làm lại phiếu thẩm định cho khách hàng, gửi kết quả lên quản lý đại lý thẩm định

Ngoài ra, Xeuytin sẽ có các biện pháp xử lý kịp thời phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Sàn TMĐT Xeuytin. Cụ thể:

 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Sàn TMĐT Xeuytin những thông tin mua bán, cung ứng sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Gỡ bỏ thông tin về sản phẩm vi phạm pháp luật trong vòng hai mươi tư giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ ra soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quá trình, thủ tục công bố tại Quy chế này; và
 • Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với Tổ chức/Cá nhân bán hàng có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật.

Xeuytin sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiêu nại. Cụ thể như sau:

 • Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên Sàn TMĐT Xeuytin cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên;
 • Thường xuyên xập nhật từ khóa khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về sản phẩm hiển thị trên Sàn TMĐT Xeuytin; và
 • Tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến Sàn TMĐT Xeuytin tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn khi được yêu cầu theo vụ việc cụ thể.

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Website TMĐT Sàn Xeuytin cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Website TMĐT Sàn Xeuytin. Sàn Xeuytin sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người bán/Người mua.
Khi thực hiện các trao đổi trên Website TMĐT Sàn Xeuytin, bắt buộc các Thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
Ban quản trị Website TMĐT Sàn Xeuytin cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các Thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Sàn Xeuytin thông qua email: xeuytin.vn@gmail.com.
Tuy nhiên, Ban quản trị Website TMĐT Sàn Xeuytin sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra. Đây là những sự cố không kiểm soát được, do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất phát sinh nào từ những sự cố trên gây ra.
Trong trường hợp hệ thống bị tấn công bởi tác động bên ngoài, Sàn Xeuytin sẽ tiến hành phòng chống bằng cách phong tỏa đối tượng tấn công (IP, tài khoản) và phục hồi dữ liệu.
Khi hệ thống server bị sự cố, Sàn Xeuytin sẽ sử dụng hệ thống server dự phòng và khắc phục hậu quả sớm nhất.

IX. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BQL WEBSITE TMĐT XEUYTIN

9.1. Quyền của Xeuytin

 1. Xeuytin sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ trên Sàn TMĐT Xeuytin cho những thành viên tham gia sau khi hoàn thành các bước đăng ký tài khoản, các thủ tục và các điều kiện bắt buộc được quy định trên Sàn TMĐT Xeuytin.
 2. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Xeuytin không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Xeuytin có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên (bao gồm bán sản phẩm  có thông tin không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam trên Sàn TMĐT Xeuytin) và/hoặc gỡ bỏ các thông tin hoặc nội dung mà theo Xeuytin là không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam.Xeuytin có thể chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên và sẽ thông báo cho Thành viên trong trường hợp Thành viên vi phạm quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn TMĐT Xeuytin.
 3. Xeuytin sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền Thành viên nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn TMĐT Xeuytin liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành Thành viên và cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì Thành viên phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Xeuytin.
 4. Xeuytin có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền Thành viên của thành viên nếu Xeuytin phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn TMĐT Xeuytin trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết với các thành viên khác của Sàn TMĐT Xeuytin, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 5. Xeuytin giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn TMĐT Xeuytin theo các quy định pháp luật về bảo hộ Sở Hữu Trí Tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Xeuytin. Xeuytin nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền Sở Hữu Trí Tuệ trên.
 6. Xeuytin có quyền tự do xác định việc sử dụng và bố trí thông tin Sản phẩm do Tổ chức/cá nhân bán hàng cung cấp cũng như cấu trúc, hình thức, thiết kế, chức năng và tất cả các chức năng khác của Sàn TMĐT Xeuytin, và các hoạt động thúc đẩy doanh số bán hàng nếu có, bao gồm quyền thiết kế lại, sửa đổi, loại bỏ hoặc thay đổi nội dung, giao diện, thiết kế, thẻ meta, tiêu đề, đánh dấu, định dạng, mã lập trình kịch bản, ứng dụng, các liên kết nội bộ và bên ngoài, các nội dung khác. Đồng thời ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Sàn TMĐT Xeuytin và bất kỳ yếu tố, phần hoặc tính năng nào của Sàn TMĐT Xeuytin (bao gồm bất kỳ danh sách Sản phẩm nào), tùy từng thời điểm.
 7. Trừ trường hợp được thỏa thuận cụ thể khác, Xeuytin giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho Thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Xeuytin .
 8. Có quyền kiểm tra thông tin của các Người bán, đại lý thẩm định đặc biệt là các thông tin về đặc điểm, chất lượng, giá cả của sản phẩm, dịch vụ.
 9. Không điều tra, giám sát hay kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của các trang website bên thứ ba. Việc chứa và/hoặc đề cập đến các đường liên kết hay địa chỉ Internet trên trang web không hàm ý rằng Xeuytin ủng hộ hay tán thành các trang đó. Trong trường hợp Người dùng quyết định rời khỏi website và truy cập các trang web bên thứ ba, Người dùng phải chịu mọi rủi ro
 10. Xeuytin có quyền dừng ngay hợp tác với Đại lý thẩm định xe nếu có các khiếu nại từ khách hàng đến thẩm dịnh và không có đối sách cải tiến.

9.2- Nghĩa vụ và trách nhiệm của Xeuytin

a) Xeuytin đăng ký thiết lập Sàn TMĐT Xeuytin theo quy định của pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chỉ website.
b) Xeuytin xây dựng và công bố công khai trên Sàn TMĐT Xeuytin quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật, theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên Sàn TMĐT Xeuytin.
c) Xeuytin yêu cầu Tổ chức/cá nhân bán hàng trên Sàn TMĐT Xeuytin cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn TMĐT Xeuytin.
d) Xeuytin xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Tổ chức/cá nhân bán hàng trên Sàn TMĐT Xeuytin được thực hiện  chính xác, đầy đủ.
e) Xeuytin lưu trữ thông tin đăng ký của Thành viên trên Sàn TMĐT Xeuytin và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
f) Xeuytin có biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Tổ chức/cá nhân bán hàng và thông tin cá nhân của khách hàng.
g) Xeuytin có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Sàn TMĐT Xeuytin, cụ thể:

 • Xeuytin có biện pháp hợp lý để ngăn chặn và loại bỏ khỏi Sàn TMĐT Xeuytin những thông tin bán Sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Xeuytin gỡ bỏ khỏi Sàn TMĐT Xeuytin những thông tin về Sản phẩm vi phạm pháp luật trong vòng hai mươi tư (24) giờ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
 • Xeuytin phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Xeuytin; và
 • Xeuytin cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn vĩnh viễn đối với Tổ chức/cá nhân bán hàng có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật.

h) Xeuytin đồng thời sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước điều tra, xử lý các hành vi vi phạm kinh doanh, vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cụ thể:

 • Xeuytin sẽ cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên Sàn TMĐT Xeuytin cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên;
 • Xeuytin sẽ thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về sản phẩm hiển thị trên Sàn TMĐT Xeuytin; và
 • Xeuytin sẽ tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến Sàn TMĐT Xeuytin tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công thương tại địa chỉ online.gov.vn

i) Xeuytin sẽ công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn TMĐT Xeuytin (bao gồm các khiếu nại của khách hàng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại). Khi khách hàng trên Sàn TMĐT Xeuytin phát sinh mâu thuẫn với Tổ chức/Cá nhân bán hàng hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Xeuytin sẽ là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Người mua trong trường hợp một giao dịch thực hiện trên Sàn TMĐT Xeuytin có nhiều hơn hai (2) bên tham gia và sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về Tổ chức/Cá nhân bán hàng và tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
j) Xeuytin sẽ lưu trữ thông tin vể các giao dịch đặt hàng được thực hiện trên Sàn TMĐT Xeuytin theo quy định của pháp luật về kế toán
k) Xeuytin tuân thủ các quy định của Luật Thương mại và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại.
l) Xeuytin tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định của pháp luật.
m) Xeuytin tuân thủ các quy định về an toàn thanh toán trong thương mại điện tử.
n) Xeuytin công bố đầy đủ các thông tin về từng hoạt động khuyến mại đăng tải trên Sàn TMĐT Xeuytin (nếu có), công bố đầy đủ các nội dung thông tin liên quan đến hàng hóa khuyến mại và đơn vị thực hiện chương trình khuyến mại trong từng thông tin khuyến mại đăng tải trên Sàn TMĐT Xeuytin theo quy định của pháp luật hiện hành.
o) Xeuytin sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ vho việc giao dịch của các thành viên trên Sàn TMĐT Xeuytin.
p) Xeuytin, trong phạm vi nỗ lực hợp lý, duy trì hoạt động bình thường của Sàn TMĐT và khắc phục các sự cố như sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền Internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khẳ kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Xeuytin không phải chịu trách nhiệm.
q) Yêu cầu thành viên là Người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ thông qua website và ký kết hợp đồng hợp tác bán hàng.

Cụ thể, gồm các thông tin:

 • Họ tên hoặc tên công ty, tổ chức của thương nhân
 • Địa chỉ thường trú của cá nhân; Địa chỉ trụ sở chính của thương nhân.
 • Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
 • Số điện thoại liên hệ hoặc Email
 • Số, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.
 • Các loại giấy phép con của sản phẩm (nếu có).

       o) Đánh giá hoạt động định kỳ các đại lý thẩm định để nâng cao chất lượng

       x) Yêu cầu và hỗ trợ các đại lý thẩm định cải thiện các vấn đề do khách hàng khiếu nại.

X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XEUYTIN

10.1. Đối với Tổ chức/Cá nhân bán hàng      

10.1.1- Quyền và trách nhiệm của Tổ chức/Cá nhân bán hàng

 1. Khi Tổ chức/cá nhân đăng ký trở thành Nhà bán hàng trên Sàn TMĐT Xeuytin và được Xeuytin chấp thuận, Nhà Bán hàng sẽ được quyền khởi tạo gian hàng trực tuyến để giới thiệu sản phẩm và tiến hành giao dịch kinh doanh cung như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn TMĐT Xeuytin.
 2. Tổ chức/cá nhân bán hàng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn TMĐT Xeuytin.
 3. Tổ chức/cá nhân bán hàng sẽ được nhân viên của Xeuytin hướng dẫn sử dụng các công cụ hoặc xem hướng dẫn sử dụng, tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn TMĐT Xeuytin.
 4. Tổ chức/cá nhân bán hàng sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Xeuytin hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn TMĐT Xeuytin. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Xeuytin giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn TMĐT Xeuytin hoặc được gửi trực tiếp  đến các Tổ chức/Cá nhân bán hàng.
 5. Tổ chức bán hàng có quyền thực hiện đăng tin các chương trình khuyến mại trên Sàn TMĐT Xeuytin với đầy đủ các thông tin sau: tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của Tổ chức/cá nhân bán hàng, mô tả hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, trong đó bao gồm các thông tin về xuất xứ hàng hóa, quy cách, chất lượng hàng hóa và dịch vụ; thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại; giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trước thời điểm được khuyến mại; tổng chi phí thực tế khách hàng phải trả để sở hữu hàng hóa, sử dụng dịch vụ được khuyến mại, bao gồm cả chi phí trả cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến; nội dung cụ thể của các điều kiện gắn với việc khuyến mại hàng hóa, dịch vụ.
 6. Tổ chức/Cá nhân bán hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Xeuytin trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Xeuytin.
 7. Có quyền khiếu nại với Xeuytin về chất lượng thẩm định xe không tốt của Đại lý thẩm định thực hiện

10.1.2- Nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổ chức/Cá nhân bán hàng

 1. Tổ chức/Cá nhân bán hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Xeuytin và những thông tin đăng tải lên Sàn TMĐT Xeuytin là chính xác và hoàn chỉnh. Tổ chức/Cá nhân bán hàng đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn TMĐT Xeuytin là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
 2. Phẩm bằng ngôn ngữ phù hợp theo quy định của pháp luật khi bán Sản phẩm trên Sàn TMĐT Xeuytin, đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin về Tổ chức/cá nhân bán hàng, sản phẩm và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với khách hàng trên Sàn TMĐT Xeuytin, đảm bảo thông tin Sản phẩm được cập nhật mới nhất và phù hợp với quy định pháp luật và chính sách/hướng dẫn của Xeuytin tại từng thời điểm. Thông tin về sản phẩm của Tổ chức/cá nhân bán hàng phải bao gồm tất cả các mô tả, khuyến cáo, cảnh cáo, thông báo, nhãn hoặc các dấu hiệu khác theo yêu cầu của pháp luật để được hiển thị liên quan đến việc chào bán, cung cấp, quảng cáo hoặc bán sản phẩm và không được chứa bất kỳ nội dung nào mang tính khiêu dâm, phỉ báng, hoặc bất kỳ tài liệu tiếp thị nào của Tổ chức/cá nhân bán hàng hoặc của bên thứ ba.
 3. Tổ chức/Cá nhân bán hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Tổ chức/Cá nhân có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Xeuytin về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 4. Tổ chức/Cá nhân bán hàng có trách nhiệm cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, chịu trách nhiệm về những thông tin của chương trình khuyến mại, thông tin liên quan đến hàng hóa khuyến mại và thực hiện đúng cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp.
 5. Tổ chức/Cá nhân bán hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 6. Tổ chức/Cá nhân bán hàng phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn TMĐT Xeuytin.
 7. Tổ chức/Cá nhân bán hàng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 8. Tổ chức/Cá nhân bán hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Xeuytin vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo,  đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT Xeuytin hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm, Tổ chức/Cá nhân bán hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 9. Tổ chức/Cá nhân bán hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự dịch vụ do Xeuytin cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Xeuytin.
 10. Tổ chức/Cá nhân bán hàng không được hành động gây mất uy tín của Xeuytin và/hoặc Sàn TMĐT Xeuytin dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Tổ chức/Cá nhân bán hàng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Xeuytin và/hoặc Sàn TMĐT Xeuytin.
 11. Thực hiện đúng các cam kết và chính sách về bảo hành, đổi trả, khuyến mãi, hoàn tiền với Người mua theo thỏa thuận giữa hai bên.
 12. Tổ chức đăng tin khuyến mại trên chức năng khuyến mại phải chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến nội dung đăng tin trên Xeuytin. Bao gồm xin phép cơ quan chức năng liên quan và thực hiện trách nhiệm đối với khách hàng được hưởng khuyến mại.

10.2- Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại lý thẩm định.

 1. Thu tiền thẩm định xe của khách hàng theo giá chung đề xuất của Xeuytin hoặc đại lý thẩm định tự quyết định.
 2. Thẩm định đúng chất lượng, hiện trạng xe của khách hàng để khách hàng sử dụng thông tin đó cho việc bán xe trên Nền Tảng sàn dịch vụ web, ứng dụng do Xeuytin cùng cấp. Mẫu form thẩm định do Xeuytin cung cấp và đại lý thẩm định ký tên, đóng dấu cho mỗi kết quả thẩm định xe
 3. Đảm bảo cơ sở hạ tầng và tay nghề thợ theo yêu cầu chung mà Xeuytin cung cấp để đáp ứng thẩm định xe được đúng hiện trạng thực tế của xe hoặc theo tiêu chuẩn đầy đủ của hãng xe mà đại lý thẩm định đang làm ủy quyền đại diện.
 4. Trả tiền phí sử dụng Nền Tảng dịch vụ cho Xeuytin cung cấp
 5. Không sủ dụng thông tin kết quả thẩm định xe của khách hàng để phục vụ cho bất kỳ mục đích nào khác bao gồm cung cấp cho bên thứ 3 khác.
 6. Đại lý thẩm định nên cung cấp thêm các dịch vụ tiện ích khác để phục vụ khách hàng, như bán gói bảo hành xe cũ, hoạt động chăm sóc khách hàng của xe thẩm định đó,…
 7. Không cung cấp dịch vụ thẩm định xe với bên thứ 3 nào khác với nội dung tương tự như Xeuytin đang cung cấp trong cùng thời điểm Hợp đồng hợp tác có hiệu lực.
 8. Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định xe của khách hàng tại thời điểm đánh giá (sau thời điểm đánh giá, khách hàng mang xe ra khỏi cửa hàng thì không chịu trách nhiệm) và không chịu trách nhiệm về kiểm định, xác thực các thông tin khác về xe của khách hàng như tính pháp lý, nguồn gốc xuất xứ,…
 9. Đại lý thẩm định đồng ý cho Xeuytin sử dụng thương hiệu, thông tin và hình ảnh cửa hàng của mình để Xeuytin cung cấp thông tin đại lý đủ điều kiện thẩm định, quảng bá cho khách hàng trên Nền Tảng sàn TMĐT Xeuytn, kênh quảng cáo khác và các đánh giá của khách hàng về hoạt động thẩm định nhằm thu hút khách hàng biết là nới thẩm định xe (Xeuytin không sử dụng sang mục đích khác)
 10. Đại lý thẩm định hợp tác cùng với Xeuytin để thúc đẩy, xúc tiến giới thiệu, quảng cáo, các chương trình marketing cùng với Xeuytin.
 11. Được sử dụng tài khoản đăng ký trên hệ thông Xeuytin và các chức năng trong tài khoản đó để thực hiện các hoạt động thẩm định xe
 12. Cam kết những thông tin cung cấp cho Xeuytin là đúng và chính xác.
 13. Đại lý thẩm định có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch để hỗ trợ Xeuytin trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa khách hàng và Tổ chức/Cá nhân bán hàng diễn ra trên Sàn TMĐT Xeuytin

10.3- Quyền và trách nhiệm của đối tác trên website/ứng dụng Xeuytin

10.3.1- Quyền của người mua (khách hàng)

 1. Sau khi trở thành khách hàng của Sàn TMĐT Xeuytin, khách hàng sẽ được xem các thông tin của Bên bán và liên hệ với Bên bán để mua các sản phẩm trên Sàn TMĐT Xeuytin.
 2. Khách hàng được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng vào việc quản lý đơn hàng trên Sàn TMĐT Xeuytin.
 3. Khách hàng sẽ được đội ngũ nhân viên của Sàn TMĐT Xeuytin hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ tiện ích trên Sàn TMĐT Xeuytin hoặc tham khảo hướng dẫn sử dụng tại  footer trang chủ.
 4. Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐT Xeuytin trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Xeuytin.
 5.  Người mua có quyền tự do thỏa thuận với Người bán các mặt hàng trên Sàn Xeuytin, các quy định của Xeuytin và pháp luật Việt Nam hiện hành
 6. Người mua có quyền khiếu nại Người bán nếu chất lượng hàng hóa không đảm bảo
 7. Người mua có quyền yêu cầu cơ quan pháp luật bảo vệ quyền lợi nếu bị Người bán lừa gạt
 8. Người mua có quyền khiếu nại với Xeuytin về việc Người bán có hành vi xấu, lạm dụng hoặc lừa gạt đối với Người mua.

10.3.2- Nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua

 1. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 2. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Xeuytin về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 3. Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Xeuytin là đúng và chính xác.
 4. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch để hỗ trợ Xeuytin trong viêch giải quyết tranh chấp phát sinh giữa khách hàng và Tổ chức/Cá nhân bán hàng hoặc đại lý thẩm định diễn ra trên Sàn TMĐT Xeuytin.
 5. Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Xeuytin vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vius gây hư hại tới hệ thống cấu hình, truyền tải thông tin của Xeuytin hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo những đơn hàng, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 6. Khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự dịch vụ do Xeuytin cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Xeuytin.
 7. Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của Xeuytin và/hoặc Sàn TMĐT Xeuytin dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các khách hàng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không co lợi cho uy tín của Xeuytin và/hoặc Sàn TMĐT Xeuytin.
 8. Người mua có nghĩa vụ tuân thủ tất cả các quy định, quy chế quản lý, hoạt động của Sàn Xeuytin tại mọi thời điểm
 9. Tuân thủ các quy định, khuyến cáo và hướng dẫn của Sàn Xeuytin về an toàn giao dịch
 10. Tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận với Người bán

10.4-  Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác (người bán, nhà cung cấp…) trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website, ứng dụng  với khách hàng

 • Phân định trách nhiệm :

- Nếu có phát sinh các vấn đề từ phía khách hàng, Sàn Xeuytin và các đơn vị kinh doanh (đơn vị kinh doanh bao gồm người bán, đại lý thẩm định, bên liên kết thứ 3 như logictic,…) có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người dùng tại website Xeuytin.vn
- Sàn Xeuytin là đơn vị tiếp nhận các thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng qua email và điện thoại công bố trên website.   
- Trường hợp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng nằm trong khả năng và quyền giải quyết, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và giải đáp cho khách hàng.
- Trường hợp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan trực tiếp đến chất lượng sản phẩm hàng hóa của các đơn vị kinh doanh, Sàn Xeuytin sẽ chuyển thông tin khiếu nại, thắc mắc sang đơn vị kinh doanh có liên quan. Đồng thời trong vòng 07 ngày, đơn vị kinh doanh cần thông báo cho Sàn Xeuytin biết về tiến độ giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
- Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về đơn vị kinh doanh: Sàn Xeuytin sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ sai phạm. Sàn Xeuytin sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của đơn vị kinh doanh đó trên Xeuytin.vn đồng thời yêu cầu đơn vị kinh doanh bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.
- Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa hai bên, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho khách hàng.
- Đối với đơn vị kinh doanh cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Sàn Xeuytin sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người dùng và đơn vị kinh doanh nếu được người dùng hoặc đơn vị kinh doanh (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu. Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Sàn Xeuytin.

 • Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch

- Sàn giao dịch thương mại điện tử cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Xeuytin, Xeuytin sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho thành viên.
- Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn Xeuytin, các thành viên phải thực hiện theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn.
- Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử qua thông tin hỗ trợ trên Xeuytin. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn TMĐT Xeuytin.
- Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Xeuytin gây ra.

XI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

- Quy chế này sẽ được quản lý và thực hiện theo luật pháp Việt Nam hiện hành, đồng thời phải tuân theo sự phán quyết của tòa án Việt Nam.
- Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch diễn ra trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa người mua và người bán sẽ được hai bên tự giải quyết với nhau. Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin có kênh thông tin liên lạc để nhận thông báo tin quảng cáo không nghiêm túc, nếu xác định rõ người bán có hành vi vi phạm, Xeuytin có quyền xử lý theo Quy chế này.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa Xeuytin và người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.
- Xeuytin có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin cho các thành viên biết và không cần thông báo trước. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế đã được sửa đổi và công bố có hiệu lực thi hành thì có nghĩa là thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

XIII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

- Mọi thành viên và đối tác bao gồm người bán và người mua khi sử dụng Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này và hoàn toàn là tự nguyện.
- Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin theo thông tin dưới đây để được giải đáp.
Chúng tôi rất hy vọng Quý khách hàng đọc kỹ để hiểu rõ và tuân thủ đúng theo nội dung quy định, để các dịch vụ của chúng tôi đến với quý khách ngày càng tốt hơn.

 • Website xeuytin.vn
 • Công ty TNHH Bibum Việt Nam
 • Địa chỉ: Tổ 1, phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
 • Hotline:  0942.03.28.28  
 • Email: xeuytin.vn@gmail.com

-----------------------------------------
Công Ty TNHH Bibum Việt Nam
Tổ 1, P Trưng Nhị, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Ngày cập nhật: 01/01/2023