Hướng dẫn cập nhật thông tin và quản lý tài khoản mua bán xe máy trên Sàn TMĐT Xeuytin
CỘNG ĐỒNG MUA BÁN XE UY TÍN & TIỆN ÍCH
Hướng dẫn sử dụng

HƯỚNG DẪN CHUNG:

1. Đăng ký - Đăng nhập
2. Các bước đăng bán xe
3. Yêu cầu khi làm đại lý thẩm định
4. Tìm kiếm đại lý (Thẩm định/Bán xe)

NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Đăng ký - Đăng nhập

1.1. Đăng ký là thành viên mua/bán xe

 • Bước 1: Truy cập Website Xeuytin.vn
 • Bước 2: Nhấn chọn Đăng ký
 • Bước 3: Chọn Đối tượng đăng ký bán xe (là Cá nhân hoặc Tổ chức - Công ty hoặc Người mua)
 • Bước 4: Nhập số điện thoại
 • Bước 5: Nhập mật khẩu
 • Bước 6: Nhấn nút Đăng ký

1.2. Đăng nhập

 • Bước 1: Truy cập vào Website Xeuytin.vn
 • Bước 2: Chọn Đăng nhập
 • Bước 3: Nhập số điện thoại
 • Bước 4: Nhập mật khẩu
 • Bước 5: Nhấn nút Đăng nhập

1.3. Đăng ký là Đại lý thẩm định

a) Đăng ký

 • Bước 1: Truy cập trang Thamdinh.xeuytin.vn
 • Bước 2: Nhấn chọn Đăng ký tài khoản
 • Bước 3: Nhập thông tin TK 
 • Bước 4: Nhấn nút Đăng ký

(Lưu ý: tài khoản của đại lý thẩm định sau khi đăng ký xong phải được phê duyệt bởi Xeuytin mới có thể đăng nhập được)

b) Đăng nhập

 • Bước 1: Truy cập trang Thamdinh.xeuytin.vn
 • Bước 2: Nhập số điện thoại và mật khẩu (đã đăng ký)
 • Bước 3: Nhấn nút Đăng nhập

2. Các bước đăng bán xe

2.1. Các bước đăng bán xe cũ đã thẩm định trên Xeuytin